هلال ابروی تو عید می کند جان را یا امام کاظم

روشن باد چشم جهان بر طلوعتان یا اباالرضا یا کاظم آل محمد(ع)

 ... و آن روز

آن لحظه مقدس

در آستان صبح صادق

دو خورشید طلوع کرد

و خورشید آسمان

با سلام و صلوات

به پیشواز خورشیدی آمد که

در محله بنی هاشم

پیامبر را - صلوات ا... علیه و آله -

تجلی نو بود

و آیات قرآن را

ترجمانی روحانی

آنجا

در هاشمی ترین خانه

حمیده

آن بانوی ستایش شده

که شبیه ترین زن بود

در زمان خود

به حضرت فاطمه(س)

مادر«فرزند زهرا» شد

تا خطی به شادی

از آن خانه

تا آن بهشت غریب

- مزار ناپیدای مادر -

کشیده شود

که بازخوانی اش

جان را

به عطر ولایت

جهان آشوب می کند

... آن روز

آن لحظه مقدس

در برابر شکوه لبخند صادق آل محمد

کودکی بزرگانه

پلک می زد

که نگاهش ذکر خدا بود

و در هلال ابرویش

اعجاز عصای موسی

فرعون شکن می شد

و اشارت دست هایش

هزار در هزار نیل را

- به فضل خدا -

می شکست

و برای اهل ایمان به سوی بهشت

راه می گشود

... آن روز

آن لحظه مقدس

ما مردمان همه عصرها و نسل ها

به مبارک باد طلوع هفتمین امام

لب خنداندیم

و دیده روشن کردیم

و خندان باد

تا همیشه این لب ها

در شکر تولای ابوالرضا، کاظم آل محمد

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1392/09/19 شماره انتشار 18572 /صفحه اول و ۲/عکس نوشت

/ 0 نظر / 94 بازدید