پدر است نه خود پرداز صوتی!

 برای گرفتن از خود پرداز باید به خودت زحمت بدهی تا کنارش بروی. زحمت بکشی و کارت را از جیب بیرون بیاوری و در دستگاه قرار دهی.مغزت را به زحمت بیندازی تا شماره رمز را به انگشتانت منتقل کند و به دستگاه ، آن وقت در برابر ارائه منوی مبلغ ها باز باید انگشت بر کلید مشخص بگذاری تا به پولی که می خواهی برسی اما .... اما برخی از بچه های امروز این زحمت را هم نمی کشند چون خود را صاحب یک"خودپرداز صوتی" می دانند؛ بابا پول !

دو کلمه که گاه یک کلمه هم می شود؛ پول! و پدر است که باید دست به جیب شود و اگر نداشت راهی بانک و اگر نداشت، باید غرورش را گرو بگذارد.

تعجب نکنید متاسفانه رابطه پدر- فرزندی و مادر- فرزندی ما گاه به این حد تنزل می کند حال آنکه نه پیشتر چنین بود و نه قرار است چنین بشود.قدیم ها کم محلی به پدر و مادر گناهی شمرده می شد که اگر اتفاق می افتاد با واکنش جامعه مواجه می شد. قدیم ها ریش سفید و موی سفید حرمت داشت. بزرگ تر عزیز بود و افراد تحت آموزه های دینی و نگاه کرامند ملی تکریم والدین را "وظیفه" خود می دانستند اما... اما امروزه انگار آن نگاه تاحدی به تغییر دچار شده است. گاهی خبر هایی می خوانیم که در جان زلزله بر پا می کند . ماجراهایی زبان به زبان می شود که همان بهتر زبان به آن نیالاییم.

حرف هایی تکرار و باز هم تکرار می شود که خیلی از رفتارهایی که قبلا ناصواب شمرده می شد را "عادی" می کند و سر آغازی می شود اول برای شکستن هنجارها و بعد – که خدا نیاورد آن روز را- شکستن حرمت ها، حال آنکه "حرمت پدری و مادری" چنان جایگاهی دارد که در کلام امام رضا (ع) در کنار حرمت خداوند می نشیند؛ خداوند متعال فرمان داده چیزی همراه چیز دیگر انجام گیرد:به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است….خب حالا ما کجای این جغرافیاییم و نسبت ما به شکر الهی چیست؟ آیا نگاه "خودپردازی" به والدین با این کلام امام به جنگ بر نخاسته است؟ فکر می کنم ما در کنار پرشمار کار هایی که باید باز تعریفی مومنانه بکنیم ، به اصلاح رابطه در درون خانواده هم باید نگاهی ویژه داشته باشیم. باید رابطه والدین – فرزندان حتما از شکل فقط اقتصادی خارج شود و آداب پیشین و دین گفته چنان احیا شود که نهاد خانواده هم به قوام بایسته برسد و بازتولید احترام،جامعه را هم به احترام متقابل زیبا تر کند.

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/06/16 شماره انتشار 19063/صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 94 بازدید