دشمن در خانه دوست چه می کند؟

 


دوست دوست تو، دوست توست. دوست دشمن تو، دشمن توست. دشمن دوست تو، دشمن توست... این ها ضرب المثل هایی است با پشتوانه ای جامعه شناختی که بخشی از ساختار فکری ما ایرانیان را شکل می دهد و در زبان زیبای فارسی بیانگر نحوه تعامل افراد جامعه با یکدیگر و حتی کشورها با یکدیگر است.از این منظر کنش ها و واکنش های عراقی ها در معرض رصد مردم ما قرار دارد تا ببینند به راستی حاکمان تازه عراق که چون ما، زخم خورده صدامیان و یارانشان بودند و آن روزگاران دشمن ما مشترک بود و دوست دشمن ما نیز هم؛ حالا که جایگاه ها تغییر یافته است، با ما و با دشمنان ما- که دشمن خودشان نیز بودند- چه می کنند. آیا بازهم از دشمن ما میزبانی خواهند کرد و یا یادشان خواهد آمد که دوست ما هستند و شاید که دشمن در خانه دوست ما مسکن گزیند و دست در سفره کسانی برد و لقمه برگیرد که با ما دست دوستی داده اند. تازه چراغ برخی از این خانه ها با برق ما روشن می شود و خود عراقی ها و مسئولانشان می دانند به گاه دشواری و مشکلات اول دستی که به یاری شان دراز می شود، دست مردم بلندنظر ایران است، سوای این هم عراقی ها خیلی به ما بدهکارند، خیلی. یکی از قلم های آن، غرامت جنگی است که بر ما و کشور ما تحمیل شد و طبق قوانین بین المللی باید پی گیری شود.بگذریم از این که نقش ایران در بازسازی عراق و حتی ارتقای امنیت این کشور هم،  چنان چشم گیر است که در چشم  افراد منصف، بزرگ بنشیند؛ با این همه ما اکنون پس از اثبات برادری خود با عراقی ها، شاهد آن هستیم که دشمن ما را میزبانی می کنند.دشمنی که از روسیاه ترین تروریست های تاریخ است و دستانش تا مرفق به خون ایرانیان بی گناه، آغشته است و شاید اگر در میان عراقی ها چشمی حقیقت بین باشد بتواند سرخی خون های پاک را ببیند که از دستان ناپاک تروریست ها می چکد. تروریست هایی که با خود عراقی ها هم دشمنی را به نهایت رساندند و به عنوان سرپنجه های صدامیان در سرکوبی قیام عراقی ها نقش برجسته ای داشتند. تروریست هایی که در هیچ جای جهان و در قلب هیچ ملتی جایی ندارند، اما امروز در عراق زندگی توطئه آمیز خود را سپری می کنند. راستی عراقی ها برای این سوال چه پاسخی دارند که اگر دوست هستید، دشمن ما در خانه شما چه می کند؟ ما هنوز جنایت های این فرقه نفرین شده را از یاد نبرده ایم، جاسوسی ها و وطن فروشی هاشان را، ترورهای ناجوانمردانه شان را و... هرگز از یاد نبرده ایم و من هنوز لحظه ای را که در عملیات مرصاد به روی ما آتش گشودند و تنی چند از برادرانم را به شهادت رساندند از یاد نبرده ام. هنوز صدای نحسشان را در تنگه حسن آباد در یاد دارم. هنوز صدای انفجار گلوله ها و نارنجک ها و رگبارها را به یاد دارم. آنان آمدند و خانه ها خراب کردند و هنوز خرابی خانه آن ها ما را در آرزو مانده است، چنان که خون یارانمان نیز بر شانه هامان سنگینی می کند. هرچند آغوش ما همیشه به روی توبه کنندگان باز است و آن قدر بزرگ هستیم که پذیرای از نفاق دست شستگان باشیم و فریب خوردگان را کمک کنیم.اما تاراندن دشمن ما از خانه، مطالبه ما از عراقی هاست و خواهان اجرای مصوبه دولت عراق مبنی بر اخراج عناصر منافقین از عراق هستیم.امیدواریم این پیام و خواست ما ایرانیان، صریح و شفاف به مقامات عراقی منتقل و به جد پی گیری شود تا اگر در دوستی صادق اند، دشمن ما را در خانه میزبانی نکنند. چه هنوز خون شهدای ما تازه است و داغ دل ما نیز هم.

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17172 ، تاریخ انتشار 871015
/ 0 نظر / 89 بازدید