حادثه آن سوی مرزهای قانون است


حادثه، معمولا آن سوی مرز قانون شکل می گیرد و افراد قانونمند، کمتر دچار مشکل می شوند. لذا برای مهار حوادث از جمله حوادث رانندگی که ما را در جایگاه اول به لحاظ فراوانی تصادف رانندگی و مرگ و میر قرار داده است، باید به قانون تمکین کنیم و با رعایت دقیق مقررات، هم حافظ جان و مال خود باشیم و هم چون سربازی آگاه و هوشیار مراقب بهداشت روانی جامعه، که با هرتصادف آسیب می بیند. با رعایت قانون می توانیم برای اعتلای نام ایران هم بکوشیم چه با کاستن از آمار تصادف ها می توانیم رویکرد قانون محور خود را به رخ جهان بکشیم.پس رعایت قانون اولین گام برای ارتقای جایگاه انسانی خود ما و جایگاه جهانی کشور ماست. از سوی دیگر رعایت قانون، نشانگر دوستی ما با خویشتن است؛ چه هیچ کس جز خود ما نمی تواند با ما دوستی را به کمال برساند و لذا اگر بهترین جاده و بالاترین استاندارد خودرو را داشته باشیم، اما خود نخواهیم و درست رانندگی نکنیم حوادث باز بیشتر خواهد شد و نمودار تصادف باز هم قد خواهد کشید. حال آن که حرمت گزاری به خویش از راه رعایت قانون می تواند با همین ظرفیت جاده که صد البته باید توسعه پیدا کند و همین استاندارد خودرو که باز هم صد البته باید ارتقا یابد، آمار تصادفات و کشتار جاده ها و شهرها را فروکاهد. از دیگر سو یادمان باشد، در حکومت اسلامی رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی واجب است و نادیده گرفتن و پا گذاشتن روی آن حرام؛ این جمله راهگشا از امام(ره) بود که تاکید داشتند تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی شرعا حرام است (قریب به مضمون) و این سخن حق باید در ذهن ما نیز حک شود تا بدانیم، اگر به قانون و عرف، پایبند نیستیم اما پایمان در وادی اعتقاد محکم است، باید قانون را چونان حکم شرعی رعایت کنیم.
بی شک اگر قوانین راهنمایی و رانندگی دارای ارزش شرعی هم بشود، توان بازدارندگی آن چند برابر می شود، چه بسیارند کسانی که از گناه پرهیز دارند اما شاید نسبت به مقررات عرفی چندان ملتزم نباشند و نکته دیگر این که اگر رانندگی ما درست و قانونمند شود، زندگی و فعالیت های اجتماعی و شخصی ما هم به سمت قانونمند شدن پیش خواهد رفت، آن وقت نمودار آمار جرایم، هر روز کوچک تر خواهد شد و جامعه نیز روی سلام و سلامت را بی غبارتر از پیش شاهد خواهد بود. اینک که در سالگرد رحلت آن امام روشن آفرین قرار داریم شایسته است رعایت قانون را بیش از همیشه به عمل درآوریم و با قانونمند زندگی کردن به آن بزرگ ادای احترام کنیم و بستر را برای بزرگ شدن خود و دیگر آحاد جامعه هم فراهم آوریم، چه جامعه پرحادثه، پرخطر، پررفتار نادرست، پرجرم و... هرگز در شان انسان های بزرگ نیست و حال آن که ما باید بزرگ شویم و امام نهضت خود را برای بزرگ کردن ما و به کمال رساندن اخلاق ما پی ریخت. پس با رعایت قانون، با سالم سازی رفتار خویش و جامعه، به امام ادای احترام کنیم و بگوییم که برعهد سابق با امام، همواره ایستاده ایم.(ص-١٣)

/ 0 نظر / 3 بازدید