نقش حماسه بر دفتر تاریخ می زنید

 
قامت که می کشی

به مشق عشق

نقش حماسه بر

دفتر تاریخ می خورد

پای که می کوبی

بر زمین

زمان

به احترام

همه روزهایش را

به نام تو می نویسد

سرباز

دستت که

- به خبردار -

تا لبه کلاهت بالا می آید

و پای می  کوبی به اقتدار

صف در صف

پرچم توحید می شوی

به رنگ سبز و سرخ و سفید ...

این آیه قرآن

هزار باره نازل می شود

بر جان های تابناک

که «ان ا...

یحب الذین

یقاتلون فی سبیله صفا

کانهم بنیان مرصوص»

... و تو

و او

وقتی «شما» می شوید

بنیان مرصوص

چهره می کند

تا ایمان بیاوریم به

«ولجنود باذن ا... حصون الرعیه»

و شما حصن حصین این ملکید

و ما به قامت افراشته شما

به جهان فخر می کنیم ....

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/01/30 شماره انتشار 18097

/ 0 نظر / 4 بازدید