کشتی نجات است این

 

دیروز سالروز حمله به حرم امام هادی و امام عسکری(ع) در سامرا بود، فاجعه ای که روی سیاه تروریست ها را سیاه تر از پیش و روشنایی خورشید امامت را نورانی تر از همیشه به تماشا گذاشت...

آن روز که بمب جهالت و سیاهی منفجر شد، گفتم، آن ها از ما می ترسند، از نور می ترسند، از روشنایی می ترسند و گرنه آتش به خرمن خورشید نمی زدند. آن روز گفتم خورشید لشکر سیاه رویان را خواهد شکست و شکست، امروز شاهد است.

آن روز، از جان فریاد زدیم، پسر حیدر را، مهدی را و به شکوه گفتیم بر ما چه می رود بی شما، اشک باریدیم اما یقین داشتیم از این اشک ها، راه آن نگار، آب زده خواهد شد و از هم افزایی اشک ها، سیلی شکل خواهد گرفت که بنیان تروریست های روسیاه را برخواهد کند.

آن روز، آنان، حرم مطهر عسکریین علیهم السلام را منفجر کردند، تا سرنهان، در سامرا، آشکار و شکوفا نشود، غافل از این که او خواهد آمد.

 ما، اما، حرم را ساختیم، مایی که محرم شده ایم، اهل محرم هستیم و از قبیله عاشورا، مایی که با خشت خشت حرم، خویشاوندیم، مایی که نفس در نفس فرشتگان داریم، مایی که عاشقیم...!

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17184 ، تاریخ انتشار 871102
/ 0 نظر / 91 بازدید