كار بزرگ به جاي بزرگ نمايي

اگر امنيت وجود نداشته باشد، افراد نمي توانند به اجراي عدالت بپردازند، اين مطلبي است كه آيت  الله حائري شيرازي، امام جمعه شيراز در ديدار با اعضاي شوراي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي فارس بيان مي كند، تا به ياد بياورد كه اگر بسيجي ها، ديروز، در فصل سرخ ٨ سال دفاع مقدس، به بهاي جان، امنيت را محقق نمي كردند، امروز، جامعه با پرداخت چندين برابر آن بها، نه بهايي مي ديد نه نوري و نه امنيتي تا در آن به عدل رفتار شود يا نه. اين عالم، توجه ها را به مقوله امنيت جلب مي كند، مقوله اي كه تك بعدي نيست بلكه صاحب ابعاد گوناگون است و حداقل به تعداد ابعاد خود نهاد و توليدكننده پازل هاي امنيتي  مي خواهد. يعني براي توليد امنيت بايد همه نهادهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... در همه استان ها و مناطق متناسب با ظرفيت ها و نيازهاي آن بسيج شوند و يك هارموني به وجود بياورند تا موفق به استخراج گوهر امنيت از معدن جامعه شوند والا اگر اين هارموني به وجود نيايد، هيچ گاه، امنيت به مدد داغ و درفش و زور و حتي اقتدار قانون هم شكل نمي گيرد كه اگر مي گرفت بايد قصه جور ديگري مي بود.
اگر به صرف قانون و حتي مردان قانون امنيت توليد مي شد، بايد در همه مناطق و استان ها و شهرستان ها و روستاهاي كشور از يك درجه امنيت برخوردار مي بوديم حال آن كه اين گونه نيست پس به ناچار بايد بپذيريم تنها قانون و مردانش توليدكنندگان امنيت نيستند بلكه امنيت داراي مولفه هاي گوناگوني است كه بايد شكل بگيرد تا امنيت توليد شود و جز اين هم شدني نيست و اين مي طلبد، همه نهادها و سازمان ها و حتي آحاد جامعه بسيج شوند و با ترويج روحيه بسيجي در همه حوزه ها، توصيه نماينده ولي فقيه در شيراز را به عمل در  آورند كه با اشاره به لزوم توجه به محتوا در بين دانشجويان خطاب به آن ها تاكيد كرد، «سعي كنيد كارتان وزن داشته باشد نه حجم». يعني به جاي «بزرگ نمايي»، «كار بزرگ» انجام دهند و به جاي توليد شعار، شعور توليد و جامعه را نيز در دست يافتن به شعور ياري كنند.
شايد از زاويه اي ديگر هم بتوان گفته هاي اين آيت  الله را مورد توجه قرار داد و چنين برداشت كرد كه بسيجي كارش را بايد كيفي انجام دهد، چنان كه درسش را هم كيفي بايد بخواند و باز چنان كه همه زندگي اش بايد كيفي باشد و اين كيفيت در كميت هم بايد مثل روح جريان داشته باشد كه اگر چنين شود ما در همه مناطق و در همه حوزه ها، به موفقيت خواهيم رسيد و از اين توفيق عام هم، عامه مردم بهره خواهند برد و زندگي همه بهبود خواهد يافت. به گمان من، گم شده ما در توليد امنيت، در سالم سازي جامعه، در اصلاح روابط سياسي، در حوزه اقتصاد و توليد و در ساحت فرهنگ و... روحيه و فرهنگ بسيجي است كه اگر آن را بيابيم و به سان كليد از آن استفاده كنيم آن وقت درها و دروازه ها بازخواهد شد و به سان فتح الفتوحي بزرگ، روزهاي روشن شب هاي ما را هم روشن خواهد كرد و با سامان مند كردن زندگي ها، هم آحاد جامعه را در جايگاه مومنان خواهد نشاند و هم جامعه را جامعه مومنان خواهد كرد. پس بكوشيم آن گوهر و آن كليد را به دست آوريم، همين امروز(ص-۶)

/ 0 نظر / 96 بازدید