زندگی در شهر امن

ذهن که به هم بریزد، زمین هم به هم می‌ریزد. این گزاره از مدت‌ها پیش در نظرم بود. لذا همیشه دعا می‌کردم اتفاقی نیفتد که ذهن متولیان امنیت جامعه با چالش مواجه شود. این ماجراهای اخیر که روی داد، دعا‌ها را افزون کردم و از دیگران هم خواستم دست به دعا بردارند برای متمرکز ماندن ذهن نهاد‌های امنیتی‌؛ هم دعا کنند و هم هرکس به فراخور توانش تلاش کند آرامش به شهر برگردد چه همه می‌دانیم اگر تمرکز آنان مختل شود، امنیت ایران مختل خواهد شد که این هم آرزوی دور و دراز ایران‌ستیزان در انواع عبری، عربی، آمریکایی و ... است. الحمد‌لله بوی بهبود ز اوضاع امور می‌شنویم و فضا به سمت آرامش می‌رود ولی در همین چند روز، که مشکلات انتظامی اولویت نخست پلیس شد و شهربانان ما به حل ماجرا پرداختند، سارقان از فرصت نهایت سوء‌‌‌‌‌‌‌‌استفاده را کردند و به خانه مردم زدند. بله، وقتی پلیس را در جای دیگر درگیر کنیم، نه‌تنها نانی به گرسنگان ادعایی نمی‌رسد که سفره هم از خانه مردم به سرقت می‌رود. حال باید پرسید گناه این ماجرا و مال به‌یغما‌رفته مردم به‌ویژه آرامش زخم‌خورده شهروندان را باید به حساب چه کسانی نوشت. آیا فقط سارقان مقصرند یا باید سهم اصلی را در نامه اعمال کسانی نوشت که به هر شکل ذهن پلیس را به سویی دیگر بردند؟ نمی‌خواهم تصریح کنم اما گمانم این است که در همین چند روز، آمار سرقت‌های خرد افزایش داشته است و دلیل این امر هم درگیر کردن پلیس به امری اولویت‌دار است که باید جمع می‌شد اما در کوچه‌های پشت اعتراضات به اغتشاش کشیده‌شده، دست‌های آلوده به کار سرقت و ربودن آرامش مردم بود. باز البته باید خدا را شکر کرد که ماجرا در حد انتظامی مدیریت شد و به مشکل گسترده‌تر امنیتی تبدیل نشد و الا معلوم نبود بر سر این نگین سلامت در این حلقه آتش چه می‌آمد. همه می‌دانیم بعد شکست داعش در عراق و سوریه، افواج این بیماری در افغانستان و در همسایگی ما رؤیت می‌شود. اگر در امنیت مرزها و امنیت در تعریف حرفه‌ای آن منفذی باز شود، آنان با انتحار هم که شده منفذ را به مدخلی برای ورود ناامنی به داخل کشور تبدیل می‌کردند اما الحمدلله به خیر می‌گذرد ماجرا، و اوضاع به آرامش می‌گراید، آرامشی که حق مردم است اما مسئولان نباید در آرامش بنشینند بلکه باید بیقرار خدمت باشند و چشم از خویش و منافع خویش برگیرند و به حوزه خدمتی خود اندازند تا به تکلیف عمل کرده باشند چه ذمه برخی از آنان در همین ماجراها هم بری نیست که عملکردشان در بروز این شرایط صاحب اثر است. حق این است که به جبران مافات برخیزند تا فضا برای زندگی بهتر برای همه فراهم باشد. بدانیم این را که ما زمانی می‌توایم از زندگی لذت ببریم که دیگران هم فرصت زندگی خوب داشته باشند. بنای برتر هم در میان خانه‌های آباد می‌تواند به چشم آید و الا در منطقه ویران، تک‌خانه باقی‌مانده هم در چشم می‌نشیند. پس اگر خود را هم می‌خواهند و فقط هم به پیشرفت خود می‌اندیشند بعضی‌ها، باید برای رونق زندگی همه مردم تلاش کنند. وقتی همه خوب بودند می‌توان خوب زندگی کرد که زندگی سلامت در شهر بیمار ناشدنی است.... شهرآرا / شماره : ۲۴۵۶ / چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶/ صفحه 2 http://shahrara.com/js,text.ajax?y=1396&m=10&d=20&p=2&n=02
/ 0 نظر / 98 بازدید