تلخ است اخراج دوباره از بهشت

اصحاب کهف، 300 سال خوابیدند و چون برخاستند آن دیدند که قرآن به زیبایی روایت می کند. دیدند جا به جایی ها را . دیدند رفتن باطل و استیلای حق را. دیدند پایان بیداد را اما ما ؟ نمی دانم چه بگویم. 3 دهه نگذشته ، خیلی چیز ها تغییر کرده، ارزش ها جا به جا شده، بدتر از زلزله در ارکان باور مردم افتاده است، انگار که رسیده ایم به این جا. گاهی با مرور زندگی دیروز که امروز حکم خاطره را دارد با خود فکر می کنم شاید دوباره "گندم" خورده ایم و از بهشت رانده شده ایم و روزگارِ امروز، وضعیت بعد از هبوط است. آخر پیش از این نگاه ها ، رفتار ها، گفتار ها ، هندسه زندگی و سلوک مان چیز دیگری بود، اما امروز...واقعا نمی دانم که چه می وان گفت و چه می توان خواند اما با یقین می گویم وضع موجود ، نتیجه غفلت از فرهنگ ایثار و شهادت است. میوه تلخ و تلخ تر از تلخِ دنیامحوری است . این ما جرا را بخوانید لطفا، فکر کنم شما هم با من هم نظر شوید که در این هبوط بد جوری پر و بال مان شکسته است؛ وقت ناهار، رفتم پشت یک تپه و با تعجب دیدم کاظم روی خاک نشسته و لبه های نان را از روی زمین برمی دارد ، تمیز می کند و می خورد. آن قدر ناراحت شدم که به جای سلام گفتم: داداش! تو فرمانده تیپ هستی. این چه کاریه؟ مگر غذا نیست؟ خودم دیدم دارند غذا توزیع می کنند. کاظم گفت: آن غذا مال بسیجی هاست. این نان ها را هم مردم با زحمت از خرج زندگی شان زده اند و فرستاده اند. درست نیست اسراف شود...(1) تعجب نکنید لطفا، از این دست ماجراها در جبهه فراوان بود. فرماندهان خود را با بدترین شرایط تنظیم می کردند تا نیروهاشان وضع بهتری داشته باشند. فرماندهان خود ، با همه وجود کار می کردند و حکایت های باکری وبروجردی و همت خرازی و ... را حتما شنیده اید.آنان همین نگاه را داشتند اما امروز و اما برخی مسئولان و آقا زادگان و خانم زادگان چه ها که نمی کنند! خودروهای چند صد میلیونی سوار می شوند و به پای نداشته یاران مان می خندند. یقه می بندند و گاه چفیه ما را هم می دزدند و خاوری وار بر شانه می اندازند و بیت المال را به مال البیت تبدیل می کنند و به ریش و ریشه همه ما می خندند. شما که با درد ، غریبه نیستید، با خبر هم بیگانه نیستید، برخی اوقات، خبر ها تلخ می شود و بد، وقتی به حوزه اقتصاد می رسد و رنگ مفاسد می گیرد. اختلاس ها ایمان سوز می شود و فسادها اعتماد برانداز. برای ما و خیلی های دیگر این خبر ها بد تر از زلزله 8 ریشتری است. زلزله، خانه را خراب می کند و این فسادها، خانه را، زندگی را، ایمان را، اعتماد را، باید کاری کرد. از شعار، آبی برنمی خیزد به پاکی. باید به فرهنگ فصل پاکی برگشت. باید با سلوک بر صراط کاظم ها، جلوی فساد را گرفت. باید دوباره به بهشت آن فرهنگ برگشت. باید فساد را ریشه سوزاند. باید کاری کرد که کسی جرات فساد در مخیله اش هم ننشیند. باید کاری کرد به احترام کاظم و کاظم ها که تیکه نان خشک را دور نمی ریختند تا امروز کسانی نتوانند نان و مال و آبروی مردم را دور بریزند...... پینوشت: -1خاطره ای از زندگی سردار شهید کاظم نجفی رستگار/ کتاب انتظار، صفحه 70 حیات / تاریخ انتشار: شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶| شناسه مطلب: 137184 http://hayat.ir/fa/137184/
/ 0 نظر / 97 بازدید