پرستارانِی که برای بهبود حال بیماران ایثار کردند

پرستار، یک کلمه کلیدی است در نظام زندگی، در زندگی سلامت، من نقش او را در مثل چون معلم می دانم. معلم، چون شمع می سوزد تا انسان بسازد تا دانش را چنان جهان گستر کند که هیچ انسانی قربانی جهل و جهالت نشود. پرستار هم رویکردی چنین دارد، می سوزد و از سلامت خویش ایثار می کند تا انسان ها به سلام و سعادت برسند. پرستاری را باید در تراز عشق سنجید والا همه دنیا هم نمی تواند پاسخ نگاه مهربان و سلامت ساز درمانگران شود. با عشق است که راه ها باز می شود و جاده دراز زندگی تا بهشت ادامه می یابد. پرستار را باید از این ساحت نگریست و احترام گذاشت. من این احترام را صد چندان می کنم برای پرستارانی که علاوه بر این عشق، دل را به عشق افزون تر جهاد و شهید و شهادت هم ارتقا دادند. یادم هست در آن روز های خون و آتش، امدادگران که به نوعی هم خانواده پرستاران هستند در خط مقدم، در زیر باران آتش، در مرگزار منطقه، به نگهبانی از سلامت مدافعان وطن می پرداختند. آنان بی آنکه گلوله ای شلیک کنند، هدف آتش کینه دشمن قرار می گرفتند و گاه خون پاکشان با خون رزمنده ای که می خواستند زخمش را ببندند، همراه می شد. رزمنده مجروح از خط هم که به بیمارستان می رسید، باز در حریر دل و دستان پرستار می نشست و این پرستاران بودند که شب را به روز و روز را به شب می دوختند تا زخم تن و البته زخم تنهایی رزمنده، سر باز نکند. آنان چنان مهربانی را به رفتار در می آوردند و چنان از چشمان شان شادی می تراوید و از لبان شان امید برمی خواست که مجروحان، زود تر از دوره ای که باید، به سلامت می رسیدند و چنان دینی بر گردن خود احساس می کردند که دگر باره برای دفاع از وطن، راهی جبهه می شدند. یادم هست روز هایی که گذارم به بیمارستای در تبریز افتاد و بعد از مدت ها که جز نظامی ندیده بودم، آنجا، مردمان را دیدم که لباس غیر نظامی داشتند، پرستار بودند، پزشک بودند، اما غیرت شان برای ایران و اسلام در تراز رزمندگان خط مقدم سنجیده می شد. آنجا اگر چه رزمندگان، از درد جسم ،به خود می پیچیدند اما پرستاران، همنفس با رزمنده مجروح، به جان ، درد را تحمل می کردند و برای تسکین این درد ها هرچه می توانستند انجام می دادند. شب بود، آنجا اما کسی را سر خواب نبود و دل خواب هم نبود. قرص های مسکن در دست شان بود و لیوان آب هم در دست دیگر تا به مسکنی، درد برادر خود را تسکین دهند. رزمندگان ما از پرستاران خاطرات خوبی دارند و هنوز هم آن یاد های گرانقدر را در محفل خاطرات عزیز می دارند تا نسل امروز بدانند که اگر پرستار به جبهه هم نمی توانست بیاید اما در جنگ با دشمن، همه توان خود را می گذاشت. پرستاران جوری می جنگیدند که از رزمگاه شان، سلام و سلامت برخیزد و جانبازان ما سلامت یافته همت این برادران و خواهران خویشند و همیشه این را قدر می دانند و به صمیمی ترین کلمات بیان می کنند که پرستاری عشق است و پرستار عاشقی که با حضرت زینب (س) به کربلا می رود.... حیات / تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ | شناسه مطلب: 137143 http://hayat.ir/fa/137143/
/ 0 نظر / 97 بازدید