شهادت، خبر ماندگار است

به یاد شهید غلامرضا رهبر در روز بسیج رسانه
 

هر شهید خود یک رسانه است و مگر نه این که کار رسانه تولید پیام و پیام رسانی است؟ پس چه پیامی بالاتر از شهادت و شهود و بندگی و عشق و چه خبری بالاتر از شهادت؟ هر شهید یک رسانه است و نقطه اوج خبری حیاتش درست لحظه شهادت است، پر از تازگی، پر از شگفتی، پر از دربرگیری پر از برخورد و پر از همه ارزش های خبری. خبر شهادت را هم باید هرم تاریخی همراه با لید نوشت، که لید آن نیز خبر چگونگی شهادت است و تیتر را هم هر جور بنویسم، باز به شکوه این تیتر نمی رسد که؛ فلانی به شهادت رسید که برای رسیدن به شهادت «باید» خواست و باید برخاست و باید راهی شد تا به شهادت «رسید» چنان که «غلامرضا رهبر» خواست و برخاست و رفت و «رسید» و شد «شهید غلامرضا رهبر» تا یاد روز جاودانگی اش در قامت شهادت به نام روز بسیج رسانه، پیشانی نوشت تقویم ها شود. آری، او که «آبادان زاد» بود، با دفاع مقدس، «همذات» و از جنس جهاد شد و از جنس شهادت و در این وادی نورانی هم به تولید پیام پرداخت و... حتی مجروحیت شدید در والفجر ۸ هم او را از پا نینداخت، که دست ها و پاها جان می گیرند در ساحت عشق و زخم ها عطر بوسه فرشتگان می گیرند به گاه مجروحیت و زمینه را برای پرواز آماده می کنند چنان که برای شهید رهبر فراهم شد، در کربلای ۵، او بیست و یکم دی ماه، به عاشورای خود رسید، در کربلایی به نام منطقه عملیاتی کربلای ۵ و... این نیز، پایان راه نبود که او مثل همه شهدا، در آغازی دیگر قرار گرفت. مثل شهید محمدرضا امانی، خبرنگار شهید روزنامه خراسان، که خود حماسه ای بود در قالب قلم، در قالب کلماتی که هر کدام کلیدی است برای فتح باب عشق برای گشودن این باب در دروازه هایی که به سوی حقیقت باز می شود. محمدرضا امانی نیز از جنس شهادت بود، «خبر» بود بودنش و خبر شد شهادتش و امروز نیز خبر این است؛ محمدرضا امانی، چشم بسیاری از اهل راز را به سوی حقیقت گشوده است و روز بسیج رسانه، روز همه خبرنگاران شهید و روز همه شهداست و... روز عشق است... .

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/10/22 شماره انتشار 18597 /صفحه ۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 93 بازدید