به احترام سردار..."خبردار!"

برای نماد پاسداری سردار سلیمانی

نامت 
نماد «خبردار» است 
 حتی اگر 
 «از جلو نظام» 
 نگفته باشند؛ 
 «قاسم سلیمانی» که به میان آید 
 حتی اگر به میدان هم نیامده باشد 
 نه کسی «آزاد باش» می دهد 
 نه کسی «راحت باش» را می پذیرد 
 دوست به «احترام» 
 «خبردار» است 
 و دشمن از «هراس» 
گویی بسیجی  
از رندان خوش  کلام جنگ 
 فریاد خوانده است؛ 
 به احترام سردار 
 جهانیان «خبردار»!

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1394/03/05 شماره انتشار 18980/صفحه6/فرهنگی /تابناک رضوی

/ 0 نظر / 116 بازدید