چقدر ایرانی هستیم؟

سیاه وسفید(٣۵)

 

به حرف که باشد ایرانی ترینیم. به شعار که باشد به فریاد خواهیم گفت «چو ایران نباشد، تن من مباد». به سخن رانی که باشد، چنان خواهیم گفت از ایران و ایرانی که گویی جز این نه می بینیم و نه می خواهیم ببینیم. اما عرصه عمل که پیش می آید، سر خیلی ها پایین می افتد. دفاع مقدس از آن عرصه هایی بود که خیلی ها، نمره شان از صفر هم کمتر بود. هرچند بزرگ مردان و دلاورزنانی بودند که برای همیشه آبروی ایران و ایرانی شدند اما خیلی ها هم... بگذریم. دانی و دانیم و دانند همه.

 

البته امروز قصد گفتن از آن حماسه و گلایه و شکایت از نامهربانی و نامهربانان با آن دوران عزت آفرین نیست. بلکه سخن از امروز است و از نگاه امروزی به ایران و ایرانی بودن. به باور من ایرانی امروز از همه ظرفیت ها برای سرفرازی ایران استفاده می کند اگر این نکند، در شعارش صادق نیست که اگر بود، به مثل، بازار ایران زیر بمباران کالاهای خارجی نبود.

هزینه اشتغال جوانان کشورهای دیگر را جوان ایرانی با خانه نشینی خود نمی پرداخت.

کارخانه های ایرانی، سایه تعطیلی را روی سر خود احساس نمی کردند تا عرصه برای تاخت و تاز مغول وار کالاهای خارجی فراهم شود. گفتم مغول وار چون این بار حمله نه با شمشیر که با کالاهای رنگ وارنگ و ابزارهای گوناگون انجام می شود و بیگانه بی تیغ کشیدن و خون ریختن پرچم خود را تا درون خانه ها هم به اهتزاز درمی آورد. می گویند آمریکایی ها مثلی دارند که هر جا وینستون و کوکاکولا هست، پرچم آمریکا در اهتزاز است. خب حالا به خانه خود نگاه کنیم، آن جا باد به پرچم چند کشور می وزد؟ راستی ما چه می کنیم؟

دست تولید گران ما به کار چیست؟ آیا سر آن نداریم که با کار درست و تولید درست تر و اقبال به مصرف کالای ایرانی، پرچم پرعزت ایران را اول در خانه خود و بعد در بلندای جهان برافرازیم؟ بله. این جا، یک معادله است که دو راه حل توأمان دارد؛ هم تولیدکنندگان ایرانی باید کالاهای مرغوب تولید کنند و هم ایرانیان باید با مصرف تولیدات داخل به اقتصاد ملی و به خود کمک کنند.

نمی شود کالاهای نامرغوب با قیمت بالا تولید کرد و توقع داشت مردم بخرند. از طرف دیگر فرهنگ خرید و فرهنگ مصرف ما باید به سوی کالاهای ایرانی سوق پیدا کند و به آن جایی برسیم که فقط زمانی کالاهای خارجی مصرف کنیم که کالای ایرانی نباشد. نه این که تنها وقتی دست به کالاهای ایرانی می بریم که پس از هزار بار جست وجو کالای خارجی نیافته ایم!

اگر این فرهنگ اصلاح شد، اگر روند تولید استانداردسازی شد، اگر مسئولان مسئولیت خود را در قبال تولیدکننده و مصرف کننده و در سطح کلان تر، ایران، به انجام رسانند، آن وقت خواهیم توانست با ساماندهی بازار، دوباره به رونق تولید ایرانی و وزش نسیم به پرچم عزیز ایران امید ببندیم. برای این هم نیازمندیم که «طرحی نو» در انداخته شود، طرحی همه جانبه که از روند تولید تا فرهنگ مصرف را نو کند و به بمباران بازار ایران توسط کالاهای خارجی نقطه پایان بگذارد تا از سر خط بنویسیم، اقتدار مدرن ایرانی را...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17376 ، تاریخ انتشار 880707
/ 0 نظر / 106 بازدید