موجر و مستاجر نه؛ همسایه هم باشیم

 
مقداری انصاف، این اگر نه درمان اما می تواند مسکنی باشد برای درد وحشتناک اجاره نشینی. بله برای درمان این بیماری «باید» همه دست به دست هم دهند و مسئولان با همه توان و تدبیر و اعتبار و ... باید بیایند، هزینه ساخت و ساز «باید» پایین بیاید، هزینه های «برج» در ساخت و ساز که گاه از هزینه «خرج» هم فزونی می گیرد باید مدیریت شود.

همه این ها درست، اما تا آن فردای موعود و مطلوب که «باید» برای رسیدن به آن تلاش کنیم، برای امروز مقداری انصاف و مهربانی، بین موجر و مستاجر، می تواند مرهمی باشد بر زخمی که زندگی ها را می آزارد، صاحب خانه ها مراعات حال مستاجران را بکنند و مستاجران مراعات حال «خانه» و صاحب خانه را؛ صاحب خانه ها در اجاره بها، دست پایین را بگیرند تا جایی که می توانند و مستاجران، با خوش قولی در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بها، در اعتمادسازی دست بالا را بگیرند و صد البته، نسبت به «خانه» نیز چنان رفتار کنند که اگر خانه خودشان بود، رفتار می کردند و پرهیز کنند از روش برخی مستاجرها که وقتی می روند، به جای خانه، یک بیغوله و میدان جنگ تحویل صاحب خانه می دهند و ... بگذریم.

«بنی آدم اعضای یک پیکرند» این را سعدی بزرگ به نمایندگی از همه ما ایرانی ها گفته و بر سر در سازمان ملل نقش شده است، ما هم آن را بر سردر خانه رفتارمان بنویسیم که:

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

پس مروت کنیم در حق هم و جوانمردی و دور باد از ما این سخن که «این مشکل شماست» چه سعدی باز درباره گویندگان این جمله، زیبا گفته است که:

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی ...

ما، اما، به عمل نشان می دهیم «آدم» هستیم، همو که نگاهش به دیگران پر از محبت و مداراست و کم نداریم در شهر صاحب خانه هایی که نگاهشان به مستاجر، نه استیجاری، که انسانی است. آن ها را مستاجر خود نمی خوانند بلکه همسایه خویش می دانند. با امید به این که همسایه هم باشیم با مفهوم وسیعی که در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد.

پیامبر بزرگوار(ص) چنان بر حق همسایه تاکید دارند که گویی از هم ارث می برند و در زبان شیرین فارسی هم به این ضرب المثل رسیده ایم که «همسایه خوب از برادر به آدم نزدیک تر است» پس همسایه خوب هم باشیم، نه موجر و مستاجر و حرف آخر؛ یک بار خود را جای یکدیگر بگذاریم، آن وقت درست تر و منصفانه تر تصمیم خواهیم گرفت. ...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/03/20 شماره انتشار 18138 /صفحه ۵/گزارش

/ 0 نظر / 111 بازدید