كار بي برنامه

كار بي برنامه و باري به هر جهت، در هيچ حوزه اي جواب نمي دهد مخصوصا در حوزه فرهنگ كه اين گونه كار كردن از فاجعه هم بالاتر است چرا كه نتيجه آن « انفجار فاجعه» است. پس بايد در حوزه فرهنگ، هم جغرافياي فرهنگ ها را در نظر گرفت هم ذائقه مردم مناطق را و هم ظرفيت هر شهر و هر استان را و هم به اين مولفه ها، شناخت حداكثري را افزود و براي اين امر، برنامه ريزي مدون و زمان دار داشت. والا نتيجه كار مي شود آن چه، علي اصغر وحيدي، معاون سياسي- اجتماعي، استانداري خوزستان مي گويد كه « خلاء برنامه ريزي متوليان فرهنگي باعث سردرگمي جوانان و نوجوانان شده است» خب روشن است كه نتيجه اين سردرگمي چه خواهد شد، حتي اگر به شكارگاه طراحان بيگانه هم نيفتد، قطعا به مقصدي كه ما مي خواهيم نيز نخواهد رسيد، چرا كه اساسا ما مقصدي را مشخص نكرده ايم تا او حتي به مدد شانس از راه يا به شكل ميان بر، به آن برسد. ما برنامه اي تدوين  نكرده ايم تا او به آن عمل كند؛ و راستي وقتي ما هدف را مشخص نكرده ايم و برنامه ريزي تدوين شده نداريم، چگونه رفتار و كردار جوانان را ارزش گذاري مي كنيم؟
اين مقام خوزستاني از بي برنامگي در استان گلايه مي كند كه با توجه به تجربه ٨ سال دفاع مقدس بايد مدون ترين برنامه ها را داشته باشد و بايد مسئولان نسبت به آن چه در اين ديار مي گذرد، حساس تر باشند ام الله اما انگار حساسيت نبوده يا لااقل به اندازه كافي نبوده است و حالا اگر چه زيان نبود برنامه ريزي را از حساب ما كم مي كنند اما همين امروز هم اگر برنامه مند و هدف  گذاري شده راه را آغاز كنيم باز فايده خواهيم برد و شايسته است اتاق فكر در ساير سازمان ها هم مثل استانداري تشكيل شود و افكار طرح و مهندسي شوند و موازي كاري ها به سمت يك پارچه سازي سوق پيدا كند و توان هاي متفرق كنار هم جمع شود تا نسل نو از سردرگمي نجات پيدا كند و با شناخت مقصد، راه رسيدن به آن را هم بشناسد و با همه وجود پا به راه رستگاري خود و استان خود و كشور خود بگذارد و شايسته است تا مسئولان همواره بيدار و بينا حركت نسل نو را رصد كنند و به گاه نياز با هدايت آنان، رسيدن به هدف را تسهيل كنند.(ص-۶)

/ 0 نظر / 3 بازدید