پشت پرده ۲


*ستاد يکي از کانديداهاي مطرح در يکي از شهرهاي مرزي افتتاح شد. اعضاي اين ستاد پس از تشکيل جلساتي به اين نتيجه رسيد‌اند که براي راي‌گرفتن بايد اول عناصر صاحب نفوذ روستاها را شناسايي و جذب کنند.

*سي‌دي‌هاي يک نامزد رياست جمهوري در ميان مردم يک شهر خراسان رضوي به صورت گسترده توزيع مي‌شود. بعضي‌ها معتقدند، اين‌سي‌دي قرارنبوده است انتخاباتي باشد اما از قضا انتخاباتي‌تر از هر برنامه‌اي درآمده است.

*يکي از نامزدها طي نامه‌اي به روساي ستاد خود، آنها را از نگراني در آورده است.

*کيف حاوي مدارک رئيس ستاد يکي از کانديداها که با نامه، نگراني را از هوادارانش دور کرده بود مفقود شده است،

*ستاد يکي ديگر از نامزدها با رفع نگراني، يارگيري از ميان مردم را آغاز کرده است.

* گفته مي‌شود، باز هم نماينده سابق يک شهر مرزي، براي راه‌اندازي يکي از نامزدهاي پرشانس رياست جمهوري برنامه‌ريزي مي‌کند.

*از گوشه‌وکنار استان‌هاي خراسان خبر مي‌رسد تدبير رهبر انقلاب در توسعه فضاي انتخاباتي، موثر واقع شده و درصد افرادي که تصميم حضور در انتخابات گرفته‌اند روز‌به‌روز در حال افزايش است.

*يکي از نمايندگان دوره‌هاي گذشته مجلس، براي راه‌اندازي ستاد يکي ديگر از نمايندگان سابق مجلس همکاري مجدانه‌اي دارد.

*شنيده مي‌شود، بعضي از افراد، با بعضي از اسامي بازي مي‌کنند به گونه‌اي که ... بگذريم، بعضي از اسامي ظرفيت خوبي براي کارهاي طنز دارد،

*با گرم شدن فضاي انتخابات، يخ‌ها، بيشتر آب شده است و مي‌توان نويد جاري شدن چشمه‌هاي زلال راي مردم را در پاي صندوق‌هاي راي داد.

/ 0 نظر / 107 بازدید