پفك،‭ ‬گنج‭ ‬و‭ ‬جعبه‭ ‬سياه‭ ‬جنگ


؛سالگرد‭ ‬فتح‭ ‬خرمشهر‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬پيروزي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬دوباره‭ ‬گفتن‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬آغاز‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پس زمينه هاي‭ ‬جنگ‭ ‬نيز‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬سرنوشت ساز‭ ‬تاريخ‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬پيشترها‭ ‬در‭ ‬يادداشتي‭ ‬ذيل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬گنج‭ ‬جنگ‮»‬‭ ‬نوشتم‭ ‬كه‭ ‬گنج‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كف‭ ‬بچه،‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬پفكي‭ ‬ستاند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬بگويم،‭ ‬اگر‭ ‬هوشمندي‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬باشد،‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬‮«‬پفك‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬‮«‬گنج‮»‬‭ ‬فروخت‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬تأمل‭ ‬به‭ ‬رويدادهاي‭ ‬جهاني‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬شاهد‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬معامله هايي‭ ‬را‭ ‬ببينيم‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬هوشيار،‭ ‬دوسر‭ ‬‮«‬سود‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬علاقه اي‭ ‬به‭ ‬هوشياري‭ ‬ورزيدن‭ ‬ندارند،‭ ‬دو‭ ‬سر‭ ‬زيان‮.‬‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬يافتن‭ ‬هويت هاي‭ ‬تازه‭ ‬هم‭ ‬قابل‭ ‬درك‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ميراث‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه،‭ ‬ما‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬گنج‭ ‬كه‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬معادن‭ ‬گنج‭ ‬داريم‭ ‬اما‭ ‬ميزان‭ ‬استفاده‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چقدر‭ ‬است؟‭ ‬چقدر‭ ‬توانسته ايم‭ ‬از‭ ‬معادن‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬فرآوري‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره برداري‭ ‬كنيم،‭ ‬گاهي‭ ‬احساس‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬قدر‭ ‬اين‭ ‬گنج ها‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬نمي‮ ‬دانيم‭ ‬كه‭ ‬بي‭ ‬گرفتن‭ ‬حتي‭ ‬يك‭ ‬پفك‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فرو‭ ‬مي‮ ‬نهيم‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬ماجراي‭ ‬بچه هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬بازي‭ ‬خانه اي‭ ‬مي‮ ‬سازند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازي‭ ‬با‭ ‬لگدي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬نقادي‭ ‬و‭ ‬عيارسنجي‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬ارزش ها‭ ‬و‭ ‬معارف‭ ‬هويت ساز‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬بنگريم‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد؟‭ ‬آيا‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬همان‭ ‬بچه ها‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نخواهيم‭ ‬آمد؟‭ ‬چه‭ ‬كرده ايم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ميراث‭ ‬گران سنگ؟‭ ‬چه‭ ‬بي‮ ‬بها‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬بي‮ ‬بهانه‭ ‬به‭ ‬غفلت‭ ‬برگزار‭ ‬كرديم‭ ‬ماجرا‭ ‬را‮.‬‭ ‬كار‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‭ ‬به‭ ‬بچه هايي‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬كه‭ ‬سنگ هايي‭ ‬در‭ ‬كوچه‭ ‬مي‮ ‬گذارند‭ ‬به‭ ‬نشان‭ ‬دروازه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توپ‭ ‬پلاستيكي‭ ‬فوتبال‭ ‬بازي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬كه‭ ‬خسته‭ ‬مي‮ ‬شوند،‭ ‬سنگ ها‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬راستي‭ ‬وضعيت‭ ‬ما‭ ‬چگونه‭ ‬است؟‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس؟‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬فضا‭ ‬چه‭ ‬جوابي‭ ‬داريم‭ ‬براي‭ ‬نسل‭ ‬فردا؟‭ ‬روز‭ ‬پنجشنبه‭ ‬گذشته‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ميزگرد‭ ‬خراسان‭ ‬با‭ ‬دكتر‭ ‬محسن‭ ‬رضايي،‭ ‬فرمانده‭ ‬سابق‭ ‬سپاه‭ ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ويژه‭ ‬نامه‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬مشروح‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بخوانيد،‭ ‬يك‭ ‬رزمنده‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬شكوه‭ ‬كرد‭ ‬از‭ ‬روزگار‭ ‬و‭ ‬اوضاع‭ ‬رفتار‭ ‬با‭ ‬ايثارگران،‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬گفتم‭ ‬چه‭ ‬تلخ‭ ‬است‭ ‬گاهي‭ ‬رفتارمان‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬هويت ساز،‭ ‬گاهي‭ ‬هم‭ ‬نامه هايي‭ ‬به‭ ‬دستم‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬رزمنده اي‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬سفره اي‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬مي‮ ‬گشايد‭ ‬يا‭ ‬تماس‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬دردهايش‭ ‬را‭ ‬بازمي‮ ‬گويد،‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬چگونه‭ ‬بگريم‭ ‬بر‭ ‬فراموشي‭ ‬مردان‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬شهادت‭ ‬در‭ ‬پيچ‭ ‬و‭ ‬خم‭ ‬زندگي‭ ‬روزمره‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بگويم‭ ‬پيش بيني‭ ‬دعاگونه‭ ‬امام‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬دانم‭ ‬اگر‭ ‬مسئولان‭ ‬نظام‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬غفلت‭ ‬كنند‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬غضب‭ ‬الهي‭ ‬خواهند‭ ‬سوخت‮!‬
بگذريم،‭ ‬گفتني‮ ‬ها‭ ‬كم‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬كم‭ ‬گفتن‭ ‬عادت‭ ‬كرده ايم‮.‬‭ ‬شايد‭ ‬روزگاري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬محسن‭ ‬رضايي‭ ‬جعبه‭ ‬سياه‭ ‬جنگ‭ ‬گشوده‭ ‬شود،‭ ‬ديگر‭ ‬كم‭ ‬نگوييم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬عادت‭ ‬را‭ ‬بشكنيم‮.‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بگذريم؟‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬اشاره‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوراني‭ ‬كه‭ ‬تمدن ها‭ ‬عرفي‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬دنيا‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فرآيند‭ ‬دارد‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬هويت سازي‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پفك‭ ‬گنج‭ ‬مي‮ ‬نماياند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خويش‭ ‬اسطوره سازي‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اسطوره هاي‭ ‬خيالي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬هم‭ ‬صادر‭ ‬و‭ ‬پفك هاي‭ ‬طلايي‭ ‬رنگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دنيا‭ ‬قالب‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬ما‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬گنج هاي‭ ‬خود‭ ‬غفلت‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬مي‮ ‬گذاريم‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬توقع‭ ‬داريم‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خويش‭ ‬در‭ ‬مهندسي‭ ‬فرهنگي‭ ‬جهاني‭ ‬هم‭ ‬برسيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طراحي‭ ‬دنيا‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‮.‬
راستي‭ ‬هم‭ ‬عجيب‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬خويش‭ ‬غافليم‭ ‬و‭ ‬دشمن‭ ‬با‭ ‬تحريف‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬دروغ،‭ ‬حقيقت‭ ‬مي‮ ‬نمايد‭ ‬و‭ ‬‮٠٠٣‬‭ ‬مي‮ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬اذهان‭ ‬عمومي‭ ‬را‭ ‬منحرف‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬هم‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬بهره‭ ‬نمي‮ ‬گيريم‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬قدر‭ ‬نمي‮ ‬دانيم‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬بي‮ ‬پفك،‭ ‬گنج ها‭ ‬را‭ ‬فرو‭ ‬مي‮ ‬گذاريم‮!‬(ص-۴-۳/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید