من چشم توام، مرا باور کن

 ساخت افکار عمومي و مهندسي باورها و باورپذير کردن نظرها يکي از ويژگي‌هاي روزنامه‌نگاران است که با توجه به شناخت عميق آنها از زير و بم و پيدا و ناپيداي جامعه صورت مي‌گيرد. روزنامه‌نگاران به گاه «خبرنگاري»، ديدباني صادق، ژرف‌نگر، عمق‌انديش هستند که براي بهتر ديدن خطر مي‌کنند و در باراني از تير طعنه و ترکش خشم قدرت‌داران و عصبانيت اين و آن، جان و آبرو سپر مي‌کنند تا «خبر» را آنگونه که هست به جامعه منتقل کنند و در اين راه وفق اخلاق حرفه‌اي خبرنگاري، جز حقيقت و واقعيت چيز ديگري را نمي‌بينند. حتي آنها خودشان را به گاه مومنانه تلاش کردن، ققنوس را مانند هستند که خانه در آتش مي‌گزيند.
خبرنگار، درياي «بي‌قراري» است اما براي به «قرار» آوردن امور مي‌کوشد طوفان ناآرامي، همه لحظه‌هايش را در مي‌نوردد و او با ياد و ذکر خدا دل به «قرار موءمنانه» مي‌سپارد و مي‌کوشد برزيگر آرامش در جامعه باشد از همين روست که او هميشه در معرض بيماري‌هاي گوناگون است، زود پير مي‌شود، خيلي زودتر از حد تصور. يک خبرنگار مي‌گفت وقتي به پزشک قلب مراجعه کردم و آزمايش دادم، سري به تاسف تکان داد و گفت: اين بيماري براي سن شما خيلي زود است، خيلي، اما گفتم، من خبرنگارم، خطرنگارم و زخم‌نگار. از غم غربت و فقر مهرباني و يخبندان عاطفه در کوچه و خيابان کم نديده‌ام. ماجراي آناني که به بهاي نان، ايمانشان را مي‌فروشند، پدراني که «حسرت» به جاي «اسباب‌بازي» به بچه‌شان مي‌دهند. مادراني که هر روز مي‌ميرند، نه، روزي هزار بار مي‌ميرند، دخترکاني که نشکفته پرپر مي‌شوند و هزار درد و زخم بي‌مرهم ديگر، از اين ماجراها کم ننوشته‌ام و ننوشته‌ايم. کم پير نشده‌ايم با مرداني که در برابر زن و فرزند يک شبه چند سال پير مي‌شوند.

کم گريه‌نکرده‌ايم از غصه، قصه‌هايي که بايد براي مردم روايت کنيم. پس به شناسنامه ما نگاه نکنيد. خبرنگار خيلي زود پير مي‌شود، خيلي زود بيمار مي‌شود اگر قلمش را به «ن والقلم» باورمند کرده باشد...
آري خبرنگار، در کنار همه اينها، نقش جريان‌سازي مثبت در جامعه را هم دارد و با توليد آن، مثبت‌نگري را در ذهن آحاد مردم نهادينه مي‌کند. از منظر ديگر خبرنگار عضو هميشه حاضر و فعال «اتاق فکر» جامعه است که با نقش‌آفريني خود در ساخت ذهني جامعه اثرگذار مي‌شود. او عضو موثر کميته ناپيداي نظارت فراگير ملي است براي حفظ مصالح و منافع کشور و جامعه، سردار امر به معروف و نهي از منکر و سالار بي‌توقع نوانديشي و حق‌خواهي. خبرنگار، صاحب حرمت است و چون اهل قلم است و اصحاب کلمه و کلام. پس به احترام کلمه بايد به او هم احترام گذاشت،

/ 0 نظر / 95 بازدید