انتخاب، حق انسان است

برخی ها می پندارند که باید مردم را هر جور شده به بهشت برد مثل آقای زندان بان فیلم "مارمولک" که تاکید و تصریح داشت بر این موضوع و مثل خیلی های دیگر که اگر به زبان هم نیاورند پندار و کردارشان این است که می خواهند "هر جور شده" مردم را به بهشت ببرند. انگار برای آیه شریفه "لااکراه فی الدین" محلی از اِعراب قائل نیستند بلکه چون اَعراب به تندی رفتار می کنند. خدا درجات شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی را روز افزون فرماید که بیست و دو روز بعد پیروزی انقلاب اسلامی، خطاب به طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم، سفارش مهمی کردند که نشان از عمق آگاهی و اندیشه ایشان در شناخت جامعه اسلامی است؛ "به طلاب و فضلای حوزه یک پیشنهاد دارم و آن پیشنهاد این است که به مردم ایران فرصت بدهید تا آگاهانه و آزادانه خود را بر مبنای معیارهای اسلامی بسازند و این خودسازی را بر مردم ما تحمیل نکنید. آگاهی بدهید، زمینه‌سازی کنید برای رشد اسلام، ولی بر مردم هیچ‌چیز را تحمیل نکنید. انسان بالفطره خواهان آزادی است. می‌خواهد خودسازی داشته باشد. خودش، خودش را بسازد، اما برخلاف دستور قرآن مبادا مسلمان بودن و مسلمان زیستن را بخواهید بر مردم تحمیل کنید که اگر تحمیل کردید آنها علیه این تحمیل‌تان طغیان خواهند کرد." ایشان در ادامه به این نکته ظریف هم توجه دادند که "انسان عاشق آزادی است. می‌خواهد خودش به دست خود و با انتخاب خود، خود را بسازد، «اما شاکرا و اما کفورا». آنقدر پیغمبر اصرار داشت، پافشاری می‌کرد، زحمت می‌کشید، خودش را به رنج و تعب می‌انداخت که مردم را به راه خدا بیاورد. «افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین؟» ‌ای پیغمبر تو می‌خواهی مردم را وادار کنی، مجبور کنی که آنها مومن باشند؟ اینکه راه پیغمبر نیست." این سخن البته هرگز به معنای بی عمل و راضی شدن به وضع موجود نیست چنان که شهید والامقام در ادامه می فرماید" توصیه من به طلاب عزیز و به فضلای ارجمند این است که منادی حق باشید. دعوت‌کننده به حق باشید. آمر به معروف و ناهی از منکر با رعایت تمام معیارهای اسلامی‌اش باشید، اما مجبور‌کننده مردم در راه اسلام نباشید. چون آن مسلمانی ارزش دارد که از درون انسان‌ها و عشق انسان‌ها بجوشد و بشکفد. ندیدید مردم ما در این دوران پرارزش انقلاب از خودشان چه خودجوشی و چه خودشکوفائی نشان دادند؟" ایشان در ادامه به نکته ای عمیق و تامل برانگیز توجه می دهند که" بزرگ‌ترین اصل بعد از پیروزی یک انقلاب چیست؟ تداوم همان انقلاب است، همین‌طور که مردم ما با آزادی به راه اسلام آمدند و رهبری عالی اسلامی ما را آزادانه پذیرفتند، بگذارید در تداوم انقلاب هم مردم آزادانه راه خدا و راه اسلام، راه حق و راه خیر و صفا و راه صدق را انتخاب کنند و ادامه دهند." حق هم همین است که انسان "حقِ انتخاب" دارد. زمانی که خود انتخاب کرد، قطعا بیشتر پای آن می ایستد تا این که او را وادار به آن کار کرده باشند.تامل کنیم در این ظرایف تربیت هم در حوزه فردی و خانوادگی و هم در عرصه اجتماعی....


ب / شماره 4440 / چهار شنبه 18 فروردین 1400/ صفحه 3

http://archive.birjandemrooz.com/PDF/14000118.pdf


/ 0 نظر / 9 بازدید