از مغازه های کوچک خرید کنید لطفا!

تبلیغ می کنند هزاررنگ، طرح درمی اندازند هزارنوع، به گونه ای که رقابت در فروش و رقابت در خرید، درهم تنیده می شود. دارند و تبلیغ می کنند. دارند و طراح می گیرند و طرح های نو درمی اندازند. دارند و جامه برازندگی نو می کنند. هر روز هم شاهد رویش زنجیره ای این فروشگاه های زنجیره ای هستیم. رسم اقتصاد و بازار است این، کاری اش هم نمی شود کرد. من اما به مغازه های کوچک کوچه های فرعی فکر می کنم که با باز شدن هر فروشگاه در خیابان اصلی، معدود مشتری های خود را هم از دست می دهند. کاهش مشتری هم یعنی هرروز باید یک قلم از سفره شان حذف شود.

دلم می گیرد از این مغازه های کوچک، از روزگار دست فروشان. از زنان و مردانی که با یک ساک به گردن یا زنبیلی در دست، پی مشتری زیرپوش و جوراب، به هزار نفر سرمی زنند، شاید از آن میانه کسی چیزی بخرد. آخر باید کسی چیزی بخرد تا آنان بتوانند نانی به سفره برند و لقمه ای بخورند. اما روزگار، اما مغازه های بزرگ و پرزرق وبرق، اما طرح های فروش، اما... دارد هر روز بیشتر به حاشیه می راند این آدم ها را.

یادم هست چندی پیش بنده خدایی از توسعه «نتورک مارکتینگ» و حذف واسطه ها در فروش محصول می گفت؛ از اینکه باید مستقیم خرید کرد. گفتمش من ترجیح می دهم کالا را از مغازه هایی بخرم که رزقشان بدان وابسته است. خیلی مهم تر از اینکه قیمت ها شاید اندکی فرق کند، این است که در این میان چند نفر نان می خورند. این را هم اضافه کردم که اسوه های زندگی چون علامه طباطبایی وقتی می خواست چیزی بخرد، از مغازه ای می خرید که کالای کمتری داشت. وقتی سبزی می خرید، پلاسیده ها را برمی داشت؛ چون دیگران به دنبال تازه ها بودند و پلاسیده ها روی دست مغازه دار می ماند.

بگذریم، سخن به درازا نکشد. این روزها می خواهم به فروشگاه های بزرگ بگویم برخی کالاها را نیاورید تا مغازه های کوچک هم نانی به خانه ببرند. خدا بیامرزد حافظ را که فرمود:

مروت گرچه نامی بی نشان است

نیازی عرضه کن بر نازنینی

ثوابت باشد ای دارای خرمن

اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

شهرآرا / شماره 3333 / شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ / صفحه 16 / نگاه هشتم

https://shahraranews.ir/fa/publication/content/2734/41298


/ 0 نظر / 16535 بازدید