آراستن کلام دشوار به زیبایی ادبیات

در حوزه‌های گوناگون سرآمد بود

غلامرضا بنی‌اسدی، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، مردم‌داری را ویژگی ممتاز مرحوم صفایی حائری می‌داند و می‌گوید: افراد زیادی هستند که در یک یا دو حوزه تخصص دارند اما انسان‌های معدودی را همچون مرحوم صفایی می‌توان پیدا کرد که در ابعاد گوناگون فلسفه، عرفان، ادبیات، فقه و جز این‌ها تخصص داشته و 

سرآمد باشند.

به اذعان او، عین صاد معتقد بوده است که فراتر از یک نگاه رسمی فقهی باید نگاهی همه شمول و انسان‌محور داشت. او می‌افزاید: استاد افراد را جذب می‌کرد نه آنکه دفع کند. اگر با شک و تردید وارد بحث با او می‌شدید، با انگ کافر یا بی‌دین بودن، شما را طرد نمی‌کرد. ایشان معتقد بود که شک مقدمه یقین است و تا به پرسش نرسید، به جواب نمی‌رسید. این سلوک شخصیتی باعث می‌شد بسیاری از افرادی که از دین فاصله گرفته بودند، بار دیگر به دامن اسلام 

بازگردند.

این فعال پیشکسوت رسانه، ارتباط صفایی حائری با هنرمندان را بسیار نزدیک توصیف می‌کند و با بیان اینکه او دیدگاه‌های خاصی درباره موضوعات هنری داشت، اضافه می‌کند: رضا میرکریمی، فیلم سینمایی «زیر نور ماه» را تحت تأثیر نظرات استاد صفایی تولید کرد. درواقع آثار سینمایی متعددی وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از آن مرحوم تولید و عرضه شد.

او تصریح می‌کند: ایشان درباره موسیقی دیدگاه جالبی داشت. معتقد بود که نمی‌توان برای همه یک نسخه پیچید و گفت که موسیقی حرام است یا حلال. مرحوم صفایی حائری تأکید می‌کرد که برای هر فردی باید متناسب با ظرفیت فکری‌اش نسخه نوشت.


﷯ شاید دلیل برخی مخالفت‌ها حسادت باشد

این فعال فرهنگی تأکید می‌کند: عین صاد به مقوله حجاب نیز نگاه متفاوتی داشت و بر این باور بود که حجاب صرفا به معنای پوشش بانوان نیست؛ مهم این است که انسان سد راه رسیدن دیگران به کمال معنوی نشود. چه زن با بدپوششی و چه مرد با نگاه بی‌پرده‌اش.

به گفته بنی‌اسدی، مرحوم صفایی حائری به اتفاقات روزمره زندگی با زاویه دید متفاوت می‌نگریست و از هر اتفاق ساده‌ای، برای زندگی خود درس می‌گرفت. او معتقد بود که بلا انسان را از کمبودهای زندگی‌اش آگاه می‌کند. این روزنامه‌نگار پیشکسوت می‌گوید: استاد صفایی حائری در جوانی به درجه اجتهاد رسید و درحوزه‌های مختلف تخصص داشت، بنابراین اینکه برخی از آقایان با نگاه آن مرحوم مشکل دارند، شاید ناشی از حسادت به ایشان باشد.

او می‌افزاید: صفایی حائری از زمان خود به‌مراتب جلوتر بود. اکنون جوانان به اندیشه‌های ایشان روی آورده‌اند و شگفتی‌های نگاه آن مرحوم در مسائل مختلف در حال کشف شدن است.


شهرآرا / شماره : ۲۵۹۱ / پنج شنبه 21 تیر 1397 / صفحه 4/ ادبستان/ گفتگو

http://shahraraonline.ir/shahrara/js,text.ajax?y=1397&m=4&d=21&p=4&n=02

http://shahraraonline.ir/shahrara/js,print.ajax?y=1397&m=4&d=21&p=4&n=02

http://shahraraonline.ir/shahrara/news/1397/4/21/pdf/4.pdf


/ 0 نظر / 111 بازدید