قصه استارت و جرقه ها

آدم های مومن، از هوشمندی سرشارند. مدام در تامل و تفکرند و هر رویدادی را درسی می کنند برای آموختن و هر مسیر را راهی برای رسیدن به حق. اینکه مولا علی (ع) خطاب به همام می فرماید: المؤمن هو الکیس الفطن / فرمودند ای همام! مؤمن زیرک و با هوش است، اشاره به همین هوشمندیی است که انسان را به خدا می رساند والا این زرنگ بازی های شیطانی که سر این کلاه بگذاری یا از سر آن دیگری، کلاه برداری که کیاست نیست، رذالت است و به هیچ وجه نمی توان آن را در حوزه هوشمندی معنا کرد که بهره ای از کیاست و فتانت اهل ایمان داشته باشد. مومن کسی است که از افتادن برگ درخ و یا برجا ماندن آن به تقدیر خالق حکیم برسد. از چشمه ای که می جوشد و آبی که جاری می شود تا آستان رحمت خدا برود و چشمه ای که می خشکد و زمینی که ترک می خورد او را به حکمت الهی برساند. مومن از همین اتفاقات روز مره باید روزی معرفت برگیرد و سفره شناخت بیاندازد. من همواره خود را شاگرد نگاه مرحوم آیت الله حائری صفایی می دانم که از هر ماجرایی، راهی به سوی دوست می یافت و آن راه را هم برای همه مفتوح می کرد چنانکه درصفحه 11 کتاب آیه های سبز، از یک اتفاق ساده، به نتیجه ای ترکیبی و راهی تازه می رسد؛ يک روز صبح با صداى استارت ماشينى از خواب بيدار شدم. استارت مداوم بود و جرقه‏‌ها زياد و مايع قابل احتراق؛ اما با اين وصف حركتى نبود و پيشرفتى نبود. من به ياد جرقه‌‏هايى افتادم كه در زندگى خودم مدام سر مى‌‏كشيدند. و به ياد استعدادهايى افتادم كه قابل سوختن بودند. و به ياد ركود و توقفى افتادم كه با اين همه جرقه و استعداد گريبان‏گيرم بوده است. در اين فكر رفتم كه ببينم نقص از كجاست كه شنيدم راننده مى‏گويد بايد هلش داد. هوا برداشته است. و همين جواب من بود. هنگامى كه هواها وجود مرا در بر مى‏‌گيرند و دلم را هوا بر مى‏‌دارد، ديگر جرقه‏‌ها برايم كارى نمى‏‌كنند و اگر مى‌‏خواهم به راه بیفتم بايد هلم بدهند و ضربه‌‏ام بزنند و راهم بيندازند تا آن همه استعداد راكد نماند.بله، راکد ماندن است که انسان را زمین گیر می کند. این رکود از آب حیات بخش، مرداب ِمرگ آفرین می سازد تا به ما نشان دهد که هرگز نباید به رکود تن داد بلکه مدام باید در حرکت بود. اتفاقات تلخ و شیرین هم برای این است که ما را به حرکت و رسیدن به حقیقت برساند. حقیقتی که شیرین کامی ابدی را به دنبال دارد. پس توجه باید کرد در همه امور و از آن فرصتی باید ساخت برای ساخته شدن و ساختن که مومن ، چنین کیاست خود را نمایان می کند....
ب / شماره 3542 / شنبه 30 دی 1396/ صفحه اول و 3
/ 0 نظر / 90 بازدید