از «مرزها» تا «مرض ها»

وقتي كه فرمانده لشكر با گلوله ١٠٦، اولين تانك منافقان كه قصد عبور از تنگه را داشت زد، فرمانده گردان ما گفت كارشان تمام است. چرا كه جاده بسته شده بود و تانك هاي آنان نمي توانستند از موانع طبيعي بگذرند، اما اگر از تنگه مي گذشتند و به دشت مي رسيدند مهار آنان ده چندان مشكل مي شد، چه در دشت قدرت مانور بالايي داشتند اما آن روز، در تنگه مرصاد، در همان جايي كه بايد جلوي آن ها را مي گرفتيم، كار را تمام كرديم.
فكر مي كنم در مواجهه با ماجراي مواد مخدر هم بايد چنين كنيم، در همان نقطه اي كه «بايد»، جلوي آن ها را بايد بگيريم و آن نقطه هم مرز است و الا اگر از مرز بگذرند باتوجه به گستردگي كشور، مهار آن ها بسيار دشوار و يا حتي غيرممكن خواهد بود. هر چند چنان كه در خبرها آ مده بود رزمندگان قرارگاه عملياتي رسول اكرم (ص) در استان كرمان مقدار ١٣٠٠ كيلوگرم مواد مخدر را كشف و ضبط كردند و قاچاقچيان را ناكام گذاشتند و ٧ قاچاقچي را هم دستگير كردند و تحويل مقامات قضايي دادند و باز هر چند با تلاش رزمندگان همين قرارگاه عملياتي در سيستان و بلوچستان ٤٠٠ كيلوگرم مواد مخدر كشف شد و باز هر چند، رزمندگان هنگ سوم بيرجند نيز با كشف و ضبط ٤٤٢ كيلوگرم مواد مخدر ٨ سوداگر مرگ را هم دستگير كردند، اما اين عمليات ها با همه تلاشي كه مردان جان به كف گرفته نيروي انتظامي مي كنند، حداكثر در اندازه يك مسكن اثر دارد، حال آن كه بيماري مواد مخدر را نياز به جراحي پردرد، خونين و طولاني مدت افتاده است، تا دردها، درمان شود و بيماران هم؛ براي اين كار بايد مرزها را فعال كرد؛ هم با حضور مردم و هم با تقويت حضور نيروهاي انتظامي يعني بايد با زيرساخت هاي اقتصادي و آباداني روستاها به هر شكل ممكن، مردم را به ماندگاري در روستاهاي مرزي ترغيب كرد چرا كه آگاهان معتقدند گاه وجود يك روستايي در مناطق مرزي از يك سرباز كارسازتر است و باز آگاهان مي گويند با خالي شدن هر روستا بايد يك پاسگاه ايجاد كنيم و ... پس شايسته است امكان ماندگاري در روستاها هر روز افزايش يابد و نيروهاي انتظامي براي حراست از مرز به بالاترين و مدرن ترين آموزش ها و امكانات مجهز شوند تا در همان مرز، با اقتدار، اجازه ورود را به سوداگران مرگ ندهند و يا طبق برنامه، در هر جا كه بايد آن ها را در هم بكوبند و اين مي طلبد تا با همه توان مرزهاي خود را به امكانات روز مجهز و رزمندگان خود را به مدرن ترين تسليحات و امكانات مسلح كنيم و بدين وسيله، توان مقابله با آناني كه جز مرگ سودايي ندارند، روزافزون شود. به ديگر عبارت مديريت كردن آب در پشت سد، به مراتب راحت تر و كم هزينه تر از ساماندهي آب پس از شكسته شدن سلامت. پس سد را مستحكم بايد كرد و براي اين نيز عزم و اراده را محكم كنيم و بدانيم با سالم سازي «مرزها»، بسياري از «مرض» ها هم برطرف خواهد شد.
(ص-۶-۲۲/۹/۸۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید