چتر را نبنديد لطفا!

يكم: بيمه نبود، تصادف كرد، چند سال پيش در جاده زاهدان. چند نفر كشته شدند و چند نفري هم زخمي، او پول نداشت براي پرداخت ديه، سر و كارش به زندان افتاد و روزگارش رو به پريشاني نهاد و خانواده اش هم روز خوش نديدند. زن و فرزندش هر روز با صد جور مشكل مواجه مي شدند و اين همه به خاطر اين بود كه او بيمه نداشت.
دوم: گفت از سفر كه برگردم ماشين را بيمه مي كنم، اما در همين سفر تصادف كرد و مجبور شد صد برابر پول بيمه را ديه و خسارت بپردازد چرا كه در يك جاده روستايي با دو موتورسوار تصادف كرد و اين اضافه بر آسيب رواني بود كه به خود و خانواده اش وارد كرد.
سوم: از اين دست حوادث در همه مناطق هست و اگر سري به زندان بزنيم خواهيم ديد كه به حبس افتادگان ديه، چقدر زيادند. كساني كه قرباني سهل انگاري خود شده اند.
چهارم: من خود با افرادي كه بدون بيمه، رانندگي مي كنند صحبت كرده ام، آن ها يا خوش بينانه مي گويند ان شاء الله چيزي نمي شود و يا پول بيمه را زياد مي دانند هر چند اندك افرادي هم هستند كه پول بيمه را «بي خود» مي دانند اما وقتي به مشكل مبتلا مي شوند آن وقت دست حسرت بر «سر خود» مي زنند اما...
پنجم: سواي خود فرد كه به زندان مي افتد، حداقل يك خانواده با هزار جور مشكل مواجه مي شوند و زندان مسئله اصلي زندگي آن ها مي شود و «روشن» است خانواده اي كه «زندان» به مسئله اصلي آن ها تبديل شود چه روزگار «تاريكي» خواهد داشت و چه ناهنجاري هايي كه بر زندگي آن ها  آوار نخواهد شد و چه آسيب هايي كه بر روح و روان و جسم و جان و آبروي آن ها وارد نخواهد آمد و چه ها كه نخواهد شد. براي فهم بهتر اين چه ها و چراها، خوب است سري به خانواده هاي زندانيان بزنيم تا ببينيم چه مي كشند و چه روزگاري دارند اينان كه سرپرست خانواده دچار حادثه شده و چون بيمه نبوده است از پرداخت ديه و خسارت ناتوان و مجبور به پذيرش زندان شده است.
ششم: اين خبر را بخوانيد؛ يك مقام بيمه اي گفت نيمي از خودروهاي استان كهگيلويه و بويراحمد، بيمه نيستند.
حيدري گفت: مردم استان آن چنان كه شايسته است از طرح هاي مختلف بيمه اي استقبال نمي كنند و تنها در موقع بروز خسارت متوجه اين مسئله مهم مي شوند.
وي ادامه داد: همشهريان ما از بيمه  آتش سوزي، سيل و زلزله با وجود حادثه خيز بودن استان استقبال چنداني ندارند و تنها در موقع ضرر متوجه زيان هاي ناشي از اين حوادث خانمان سوز مي شوند.
وي گفت: ٥٠ درصد خودروهاي استان فاقد هرگونه بيمه هستند و كساني نيز كه خودرو خود را بيمه كرده اند، داراي بيمه شخص ثالث هستند.
هفتم: بيمه، پشتوانه آرامش روحي افراد و جامعه است. اگر جامعه هم براي فردي اهميت نداشته باشد، سرنوشت و فرداي خود او كه برايش مهم است. پس با استفاده از بيمه، اين آرامش را به خود و خانواده تقديم كنند و سپس پشت فرمان بنشينند تا فرمان زندگي آن ها به دست حوادث نيفتد و به ياد داشته باشند و داشته باشيم كه حادثه هرگز كسي را خبر نكرده است و تاريخ سراغ ندارد، حوادث تقويم روي داده خود را منتشر كرده باشد، بلكه ناگهاني مي آيد و فرد گرفتار ناگهان مي فهمد چقدر زود، دير مي شود براي خوب زندگي كردن. پس براي آن  كه زود دير نشود و براي اين كه حادثه كه بي خبر مي آيد خاكسترنشين مان نكند، بيمه را جدي بگيريم. جدي تر از هميشه(ص-۶)

/ 0 نظر / 96 بازدید