هنر هدفمندزندگی کردن

صرفه جویی، کم مصرف کردن نیست،درست مصرف کردن است، صرفه جویی هنر است. این یک پیام تبلیغاتی بود که در سال های نه چندان دور از تلویزیون پخش می شد، اما چقدر ما را به تامل وا می داشت و چقدر به هنر درست مصرف کردن توجه می داد. نمی دانم اما این را خوب می دانم، مایی که شعار می دهیم «هنر نزد ایرانیان است و بس» چندان هنرمند نیستیم به گاه عمل و در عرصه زندگی. حداقل از هنر درست مصرف کردن، بهینه استفاده کردن و ...چندان بهره ای نداریم، این هم از سر و روی زندگی ما، خانه ما، خرید ما و... پیداست.

نه درست می خریم نه درست می پزیم نه درست می خوریم نه درست می پوشیم و نه درست زندگی می کنیم نتیجه اش هم می شود این روزگاری که داریم، حال آن که دیگران چنین زندگی نمی کنند.

راز توسعه و پیشرفت آن ها هم در این گونه زندگی نکردن و درست زندگی کردن است. من سفر خارجی نرفته ام اما از خارج رفته ها شنیده ام. در خبرها خوانده ام، در دنیای مجازی اینترنت سیر کرده ام و در فیلم های سینمایی و سریال های خارجی دیده ام وضعیت زندگی آنان را از رانندگی تا زندگی. از رعایت قانون راهنمایی تا نوع خرید،نوع مبلمان شهر، مبلمان خانه و شیوه زندگی و امکانات مورد استفاده را اما ندیدم این همه تجمل که در زندگی ماست ، در زندگی های ارائه شده از تلویزیون که به نام زندگی ایرانی نمایش می دهد. ندیدم در فیلم های خارجی یک زوج جوان به دنبال یک آلونک و یک قوطی، یک آپارتمان مبله ۲۰۰ متری بگیرند! در فقر و فاقه، لوکس ترین امکانات زندگی را داشته باشند! و به دنبال کار باشند اما بهترین لباس ها و خوراک ها را استفاده کنند! اما فیلم ها و سریال های ما در «دانشگاه تلویزیون» که قرار است زندگی ما را مهندسی و مدیریت کند، قصه این گونه است، ناخواسته روحیه اسراف و تبذیر و تجمل را... در ذهن افراد جامعه جا می دهد . حال آن که باید درست زندگی کردن را، هنر درست مصرف کردن را، هدفمند بودن را به مردم تعلیم کند و تعلیم کنیم. اجازه بدهید یک نکته را از باب نمونه خدمت شما عرض کنم، این  که اگر ما به فرض محال حق داشته باشیم انرژی زیاد مصرف کنیم با توجیه این که روی دریای نفت و گاز زندگی می کنیم، هیچ گاه حق نداریم از آب، این گونه بی پروا و بی هدف و مسرفانه استفاده کنیم، هیچ توجیهی هم نداریم، چون نه «روی دریای آب» زندگی می کنیم و نه در نیم کره پرباران زمین هستیم تازه خشکسالی طولانی مدت رمق زمین را هم گرفته است و هر روز از نشست دشت ها و فوق بحرانی شدن آن خبر می رسد، پس به هیچ عنوان حق اسراف یک قطره آب هم نداریم. هم از این نظر که اسلام اسراف را حرام اعلام کرده و اسرافکاران را خویشاوند شیطان نامیده است و هم به حکم عقل که استفاده بی رویه را از آب در منطقه خشک نهی می کند. امیدواریم این روزها که سخن از هدفمندسازی یارانه هاست، هدفمندسازی استفاده از امکانات و به خصوص هدفمندسازی بهره وری از آب وجه همت همگان شود.

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1389/10/23 شماره انتشار 17747 /صفحه۹/اجتماعی
/ 0 نظر / 103 بازدید