رمضان،حلاوت ایمان، تلاوت قرآن

قرآن نور است. هر واژه اش را به بسم ا...النور باید آغاز کرد. آیات قرآن برای اهل معرفت، مثل هواست برای زندگی، مثل آب است برای زندگان، مثل عشق است برای عاشق پس بسم ا...العشق ...بسم ا ...النور ...و بسم ا...الرحمن الرحیم... قرآن نور است. اهل بیت عصمت ترجمه نورند مولا علی بن موسی الرضا(ع) نور است. حضرت شاهچراغ نور است و بی بی فاطمه معصومه(س) نور است همه نورعلی نورند و در حرمشان، شان قرآن خوانی رمضان شکوهی صد چندان می یابد. مومنان اهل دل، هر روز درحرم‌ها یک جزء قرآن را به روش ترتیل می خوانند و چون ماه مبارک رمضان به عید پرشکوه فطر برسد، قرآن به هزاران زبان عشق و لب های روزه دار به ختم خواهد رسید... قرآن نور است... حرم نور است... امام رضا نور است، احمدبن موسی نور و بی بی معصومه نور است... و نور است که کوچه های جان را روشنی می بخشد و این جان های تابناکند که جامعه را و جهان را به میهمانی نور می برند، این آیات قرآن هستند که آدمیان را بر می کشند و هرکدام یک پیغام خدایند برای کسانی که قصدشان بازگشت به بهشت است... قرآن نور است...ماه رمضان نور است قرآن خوانی نور است... حرم نور است... و نور علی نور است این لحظه های عاشقانه، پس ...بسم ا ...النور ...و بسم ا...العشق پس بسم ا...الرحمن الرحیم... !

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/05/31 شماره انتشار 17630 /صفحه۶

/ 0 نظر / 93 بازدید