جوان بدزبان و زیبایی که سوخت

انگار آتش گرفت زیبایی جوان وقتی از زبانش واژه های جهنمی بیرون آمد. زشت شد صورتش وقتی زشتی سیرتش نمایان شد.

نمی دانم به این نکته دقت کرده اید یا نه، که وقتی زیبارویی، زشت گفتاری می کند دیگر زیبایی چهر ه اش هم به دل نمی نشیند.

این را دو شب پیش به تجربه نشستم وقتی ساعت ۲۲،در بولوار صدمتری، حوالی میدان بار نوغان، یک جوان موتورسوار که از قضا زیبا چهره هم بود، رویش را به طرف یک راننده خودرو کرد و واژه های جهنمی از زبانش جاری شد کلماتی که من حتم دارم، حروفی که آن را تشکیل داده اند هم شرمگین شدند وقتی جوانک از کنار هم چیدن آن ها زشت ترین کلمات را فحش کرد و فاحشگی کلام را به آخر رساند.

کلماتی که انگار آتش شد و به زیبایی اش افتاد، باد شد و نقاب زیبایش را برد تا شخصیت واقعی اش جلوی چشم قرار گیرد؛ شخصیتی که بیشتر به یک تانکر حمل نجاست شبیه بود!!

جوانک که ۳ ترکه- یعنی با تعداد سرنشین غیرقانونی- حرکت می کرد،کلاه ایمنی نداشت. لایی می کشید و به یک باره تغییر مسیر می داد، یک زن هم ترک نشین داشت و نمی دانم چطور رویش می شود با همان زن همراهش چشم در چشم شود وقتی زبانش به چنان کلماتی آلوده می شود.

من که به عنوان یک رهگذر از آن خیابان می گذشتم خجالت کشیدم، که برخی همشهریانم زبانی چنین دوزخی دارند.

تاسف خوردم وقتی درون بعضی از افراد این قدر انباشته از نجاست است که از زبان و نگاهشان بیرون می تراود.

«از کوزه همان برون تراود که در اوست» یک نکته انتزاعی نیست بلکه پس از مطالعه رفتار و گفتار و شخصیت افراد است که به ضرب المثل تبدیل شده است.

در کوزه وجود آن جوانک هم جز از همان جنس کلماتی که بر زبان رانده نبود.

زیبایی چهره اش هم انگار در حد یک نقاب بود که کنار رفت. بگذریم.

باید این دیده ها و شنیده ها را فراموش کرد. همه ما باید این فراموشی را یاد بگیریم چه هیچ آدم عاقلی، منظره های زباله و زشتی و فحشا و... را عکس برداری نمی کند و در آلبوم و گوشی موبایل خود قرار نمی دهد.

این دیده ها را هم باید از یاد برد. حیف است یاد آدم که می تواند پر از یادگارهای قیمتی شود آلوده به این یادها شود.

خداوند باد را آفریده است تا گاه آلودگی ها را از زمین جارو کند. دل را هم بعضی وقت ها باید در مسیر باد قرار داد تا این پلشتی ها را از یادها ببرد فقط این یادمان بماند که افراد اگر می خواهند زیبایی چهره شان در ذهن بماند و در دل برود، باید مراقب گفتار و رفتار خود هم باشند...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/03/05 شماره انتشار 17845 /صفحه اول
/ 0 نظر / 3 بازدید