آژیر قرمز!

 

 
توجه...توجه...توجه...این خبرها، آژیر قرمز است و معنا و مفهوم آن این می باشد که خطر نزدیک است هوشیاری مضاعف کنید و با چشم باز مراقب باشید به چاه گرگ ها و چاله  روبهان نیفتید. این آژیر، یک معنا و مفهوم دیگر هم دارد که باید مسئولان امر بدان توجه کنند و آن این که وقتی چند گرگ و روباه و شغال حمله می کنند باید با آن ها چنان برخورد کرد که درس عبرتی شود برای همه گرگ صفتان تا بدانند این جامعه را نگهبانانی هوشیار است که در حراست از حدود و ثغور جامعه و برای برخورد قاطع با امنیت سوزان لحظه ای هم-حتی- تردید نمی کنند، تا بدانند ارتکاب جرم در این جا، مجازاتی قاطع و بازدارنده دارد، تا بدانند دستی اگر دراز شود به تیغ عدالت و قانون قطع خواهد شد، تا بدانند ، پلیس را هرگز با چشم بسته نخواهند دید و قاضی را با دست بسته، بلکه نگهبانان امنیت و سلامت روانی جامعه را قدرت و اقتداری است دشمن کش... توجه...توجه...توجه...خبرهایی که هم اکنون می خوانید، آژیر قرمز است و معنا و مفهوم آن این است که گرگ ها در لباس آدم ها نفوذ کرده اند. توجه کنید! گرگ ها در لباس آدم ها نفوذ کرده اند به جامعه... توجه کنید! پسر همسایه به دختر کم توان ذهنی تجاوز و او را باردار کرد... راننده سرویس مدرسه، کودک ٧ ساله را آزار داد... کودک ربایی های چند میلیاردی... ٢ کودک قربانی جنایت سیاه شدند...تجاوز به عنف... فریب برای ازدواج... دختران فراری... سرقت مقرون به آزار و اذیت...و ... این ها بمب هایی است که بی صدا منفجر می شود اما پرصدا می کشد آدم ها را... نابود می کند آدم ها را... آتش می زند عفت ها را ... سربه زیر می کند خانواده ها را و... نابود می کند حتی خانواده گرگ ها را... پس باید کاری کرد کاری که حداقل پاسخی باشد به مطالبه عمومی جامعه، که مردم می گویند: با خواندن مطلب «دختر بی گناه» در روز دوشنبه ٢١/١١/٨٧ یاد این بیت شعر افتادم که«... از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» راستی چه بر سر انسانیت آمده است که یک دختر کم توان ذهنی قربانی هوس یک انسان نما می شود؟ «... با مردان خیانت پیشه ای که به زن های پاک دامن خود خیانت می کنند چه باید کرد؟ آیا آن ها می توانند هر کاری بکنند؟ ...» «چرا کسی به قتل های سریالی زنان مظلوم نگاه درمانگر ندارد...» ....«از خانواده مظلوم دختر معلول مورد تعدی واقع شده می خواهیم حق خود و جامعه را از این قبیل افراد بگیرند...»توجه...توجه...توجه... این گفته ها، سخنان افرادی است که از زیستن در وضعیت قرمز، خسته شده اند، مردم می خواهند با قاطعیت مردان قانون، آژیر سفید را بشنوند. می خواهند با ریشه یابی عوامل بروز پدیده های نابهنجار در وضعیت سفید زندگی کنند. می خواهند برخورد با مجرمان تنها از ریشه درآوردن معلول نباشد بلکه ریشه علت ها خشکیده شود. می خواهند، اگر بیجه مرد، اگر کرکس مرد، اگر عنکبوت مرد، عنکبوتیسم و کرکسیسم و... هم بمیرد نه این که در قامت ناساز فردی دیگر باز تولید شود. مردم می خواهند «مجازات ها» از «بازدارندگی» در حد اعلا برخوردار باشد تا سفلی نشینان اخلاقی، بدانند پانهادن روی خط قانون مجازاتی چنین سنگین دارد. خواست روشن مردم از مقام شامخ ریاست قوه قضاییه که فقیهی عادل است اجرای عدالت به فوریت و با قاطعیت است تا جامعه برای مردم امن و برای امنیت ستیزان ناامن شود.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17202 ، تاریخ انتشار 871124
/ 0 نظر / 115 بازدید