خیابان را که نخریده ای؟!

 

چشم را حضرت خداوند حکیم طوری در جسم آدمی کار گذاشته است که دیگران را ببیند، نمی دانم چطور بعضی شهروندان نه که دیگران را نمی بینند که فقط خود را می بینند، فقط خود را، توقع هم دارند همه کس و همه چیز در خدمت آنان باشد، لذا می بینیم در زندگی اجتماعی به هیچ قاعده و قانونی پای بند نیستند، وقتی مغازه باز می کنند نه پیاده رو که خیابان را هم تصاحب می کنند و این «تصاحب کردن» را هم حق خود می دانند. چند روز پیش جوانی تنومند و به قاعده قلدر، بر سر پارک خودرو، یقه پیرمردی راگرفته بود که من می خواهم جلوی مغازه ام پارک کنم و این «پارک کردن جلوی مغازه» را حق خود می دانست. همچنین چندی پیش شهروندی می گفت در میدان هفده شهریور، در مکانی قانونی پارک کرده بودم که یک راننده آمد و گفت: من می خواهم این جا پارک کنم، گفتم چرا؟ من که این جا هستم، اما او به اصرار و حق به جانب یک مغازه را نشان می داد که این جا دفتر آژانس است، پس من باید این جا پارک کنم! موضوع جالب بود برایم. گیریم دفتر آژانس باشد چه ربطی به پارکینگ حاشیه خیابان دارد؟در هیچ کجا و هیچ قانونی، پارکینگ حاشیه خیابان را حق آژانس و مغازه های اطراف نمی دانند، اما برخی افراد چون فقط خود را می بینند، همه چیز را هم برای خود می خواهند. اگر گذرتان به خیابان گاز هم افتاده باشد، خواهید دید که نه پیاده رو معبر عام است ونه خیابان در اختیار عموم مردم، چون صاحبان بنگاه های اتومبیل، پیاده رو و حاشیه خیابان را چند لایه در اختیار گرفته اند و اگر تاکسی هم مثلا بخواهد مسافر سوار و پیاده کند باید «سوبله» بایستد، چون پارکینگ و ایستگاه تاکسی پر است معمولاً دوبل هم به اندازه کافی پارک کرده اند، پس او مجبور است به عنوان سومین خودرو پارک کند! تازه دیگر خودروها هم که قصد عبور دارند از این وضعیت کلافه می شوند اما این افراد نه که خود را مسئول ماجرا نمی دانند که همیشه هم طلبکارند و اگر افسر پلیس برای اعمال قانون سری به این خیابان بزند و دست به قلم شود، چه ها که نمی گویند و از چه کسانی که طلبکار نمی شوند و...انگار نه انگار که آنان هیچ حقی نسبت به پیاده رو و خیابان ندارند و اشغال پیاده رو و خیابان، تصرف غیرشرعی و غیرقانونی معبر عمومی است که موجب ضمان هم می شود و اگر خدای نکرده این مسئله باعث حادثه و تصادف هم بشود، حتی اگر قانون هم این افراد را مقصر نشناسد، از حیث شرعی به اندازه و سهمی که در به وجود آمدن حادثه دارند به عنوان «سبب» مسئول خواهند بود که گاه «سبب اقوی از مباشر» هم هست و سهم آن در پدید آمدن حادثه از خود فردی که به عنوان مباشر حادثه مطرح است بیشتر است. بگذریم اگر گشت و گذاری در خیابان های شهر داشته باشیم خواهیم دید رانندگانی که در جای پارک ممنوع، دوبل در راست گرد خیابان و گاه حتی در میانه های خیابان یا پشت چراغ راهنما هم پارک می کنند و اصلاً برایشان اهمیت ندارد با این کار و ایجاد راه بندان به حقوق دیگر شهروندان تعدی می کنند، آنان فقط خود را می بینند و انتقاد به رفتار غلط خود را هم برنمی تابند بلکه به منتقد اعتراض و بی حرمتی هم می کنند... فکر می کنم برای اصلاح سبک زندگی باید سری هم به خیابان ها زد و رفتار ترافیکی شهروندان را مورد مطالعه قرار داد...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/07/29 شماره انتشار 18247 /صفحه اول و ۶/جامعه

/ 0 نظر / 95 بازدید