من جمعه حاضرم غایب نمی شوید؟!

دیشب به خط آه

شاعر سروده بود

آقا! غریب مانده ایم بیا

فردا که جمعه شد

بر روی در ، با خط پرشکوه سبز

گویی نوشته بود:

بامداد آمدیم

در خانه کس نبود

در جمعه دگر

من حاضرم ، غایب نمی شوید؟

شاعر فقط گریست، شاعر فقط گریست...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/30 شماره انتشار 18912 /صفحه4/همشهری سلام/اندکی صبر

/ 0 نظر / 97 بازدید