سه قطره خون، یک دریا

 سه قطره خون

و یک دریا غیرت!

این شرح یک روز بود

به نام ۱۶ آذر

به مانایی نام «دانشجو»

روز دانشجو

که در تقویم

در تقویم حماسه و بیداری

جاودانه شد

سه قطره خون

به نام

احمد قندچی

آذر(مهدی) شریعت رضوی

مصطفی بزرگ نیا

با پیشوند شهید

به شهادت آمدند

بیداری یک ملت را

و نفرت یک ملت را

از هرچه بیداد است

از استبداد تا استکبار

سه قطره خون

خشک نشد و

دریا شد

و شست

خیابان ها را

زمین را

زمان را

و حتی تاریخ را

از نام طاغوت

از رسم ستم

از بردگی به هر شکل

از استعمار

سه قطره خون

دریا شد

در رگ غیرت ایران

از آن روز

تا انقلاب

تا دفاع مقدس

و تا همیشه ...

سه قطره خون

هرگز خشک نمی شود

بهار می شود

شکوفه می دهد

جاودانه می شود...

  خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/09/16 شماره انتشار 18569 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 90 بازدید