ما جابر کوی شماییم یا حسین(ع)

 اربعین است

و تقویم پس از آن روز سرخ

چهل روز گریسته است

و اینک جابر

جابربن عبدا... انصاری

غسل می کند به شوق زیارت

تا چله عشق را

زائری شیدا باشد

به روزی که

تقویم ها اربعینش خواندند

اربعین عاشورا

... و از آن روز

تا امروز

- به هر اربعین-

باز عشق تازه می شود

و جابر

در قامت رشید مردمان طلوع می کند

که بی تاب و بی قرار

در پی قرار

به قرارگاه عشق می شتابند

و کربلا

به وسعت همه زمین

دامن می گستراند

تا عزاداران حسین را در آغوش گیرد

چه فرق می کند کجا؟

هر جا که حسین را- علیه السلام-

باور کند

کربلاست

هر جا به گاه اربعین

مردمان

بر مدار حسین برخیزند

کربلاست

... و این جا کربلاست

و ما جابران کوی توایم یا حسین!

خراسان جنوبی - مورخ یکشنبه 1392/10/01 شماره انتشار 18582 /صفحه اول

/ 0 نظر / 97 بازدید