ریشه ترور را خشک می کنیم

 

این حرف درستی است که «این قبیل اقدامات، ارزش نظامی ندارد» اما انسان هایی که قربانی این ترورهای ناجوانمردانه می شوند از قربانیان حادثه تاسوکی تا بلوار ثارا... زاهدان، تا دیگر مردمی که قربانی این جنایات می شوند تا شهدای حادثه اخیر ارزش فراوانی دارند آن قدر که یک تار مویشان به جهانی برابر است. پس نمی توان با گفتن این نکته که «این قبیل اقدامات، ارزش نظامی ندارد» همه توان را برای پیشگیری به کار نبست. به «بی ارزشی این اقدامات» نباید نگریست بلکه به «ارزش بزرگان» و جان های نورانی باید توجه کرد که در این حوادث جان باختند. پس باید کار را چنان سامان داد که تروریست ها، حتی انتحاری ها نتوانند این قدر جلو بیایند و سرمایه های ملی و انسانی ما را قربانی کنند، سردار شوشتری آدم کمی نبود، صدامیان در حسرت کشتن او به مرگ رسیدند اما به آرزویشان نرسیدند هر چند خود آرزومند شهادت بود.

 

سردار محمدزاده هم از همین قبیل بود، بزرگ مردی که در مردانگی آوازه دار بود، ریش سفیدان طوایف هم عصاره یک طایفه بودند و سرمایه ای برای منطقه، پس در این حادثه ما سرمایه های گرانقدری از دست دادیم و من این را نشانه آن می دانم که شاید موضوع خیلی جدی گرفته نشده است والا نباید افراد بدون بازرسی و تفتیش به محل می آمدند و خیلی نبایدهای دیگر... اما با همه این ها، خون شهید بیداری آفرین و مظلومیت زدا و اقتدارآفرین است و مطمئنم این خون های پاک سیلی راه خواهد انداخت که سرزمین مظلوم سیستان و بلوچستان را از لوث وجود تروریست ها پاک خواهد کرد. اما غفلت نکنیم و نمی شود تحمل کرد سرمایه های انسانی ما به تاراج برود. آرامش یک ملتی خدشه دار شود و امنیت به حرف و حدیث دچار شود و کار به همین جا تمام شود ما در مقابله با تروریست ها «بی تجربه» نیستیم، ما گنده تر از این تروریست ها را در کردستان و دیگر مناطق سرجایشان نشانده ایم. شهید هم داده ایم،هزینه هم کرده ایم اما آنان را که مستظهر به پشتیبانی استکبار و دستگاه های جاسوسی دشمن بودند را درهم کوبیدیم، ما وجب به وجب خاک آن دیار را با مجاهدت پاکسازی کردیم شهید هم فراوان دادیم، «سیلی محکم ما» گوش بیگانه را نواخت. کردستان شاهد این مدعا است امروز هم باید کاری بکنیم کارستان، باید ریشه شجره خبیثه ترور و ناجوانمردی را از ریشه درآوریم و برای آن که سر بلندتر باشیم در مقابل ملک و ملت و تاریخ باید کار را تمام کنیم. باید بر پرونده  ترور در این منطقه، نقطه پایان بگذاریم، اما یک نکته؛ در این حادثه جان های تابناک از شیعه و سنی چراغ راه شدند، باشد که شجره طیبه وحدت از جریان زلال شهادت سیراب و شاداب تر شود تا مردمان در پناه این درخت به امنیت و آرامش برسند، هر چند خون این شهدا بر دل همه ما سنگینی می کند بر شانه من، تو، ما اما بر شانه های حکومت و طوایف که بزرگانشان قربانی شدند، بیش از همه سنگینی می کند. پس با نابودی تروریست ها این بار را سبک کنیم، علاوه بر این، دولت های حامی تروریست ها در این حادثه باید پاسخگو باشند، پس کجاست دیپلماسی فعال وزارت خارجه؟ چرا از ظرفیت دیپلماسی و مبادلات اقتصادی و فرهنگی برای تحت فشار قرار دادن پاکستان که به مامن این تروریست ها بدل شده است استفاده نمی کنیم؟ به باور این قلم، با پاکستان روشن و صریح باید اتمام حجت کرد و یک کلام و ختم کلام را گفت که یا جلوی این فتنه را بگیرد یا عواقب آن را بپذیرد و در اولین قدم، قطع رابطه سیاسی و اقتصادی می تواند چاره کار باشد...

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17393 ، تاریخ انتشار 880728
/ 0 نظر / 102 بازدید