اميد به فردا در خراسان جنوبي


معجزه، نمي خواهيم، هر چند هنر مردان اين ديار اگر با عزم و اراده و عقلانيت همراه شود، كم از معجزه نتيجه نمي دهد. امروز، اما،نه به يد بيضا نياز است، نه به عصاي موسوي و نه به نفس مسيحايي، اين ها مال قبل از ايمان است، حال آن كه ما به نيت، توان و اراده مردان خويش باور داريم، اما آنچه بي تاب ديدنمان مي كند، نتيجه طرح ها و برنامه ها و تلاش هاست و اميدواريم، كارهاي انجام شده درخراسان جنوبي چنان كه در چشم جناب معاون اول رئيس جمهور به گواه خبر ايرنا، معجزه مي نمايد، ما هم از نتايج آن اعجاز بهره مند شويم و دستان پينه بسته و نگاه هاي خسته مردم آن ديار، گم گشته خويش را، اميد خود را، بازيابند. هر چند اين كلام تلخ از زبان برخي مردم خراسان جنوبي هم شنيده مي شود كه اگر معجزه اين است واگر اكثر طرح ها، چنان كه گفته مي شود به بهره برداري رسيده و نتيجه اين است پس ما را به فردا هم اميد نيست وخدا به خير بگذراند، روزهايي را كه از پي مي آيند. حرف مردم اين است كه خشكسالي نه ساله، چشم ها را از آسمان گرفته است، هر چند دست ها، همچنان استسقاخوانان به طلب باران هستند، اما نگاهمان به زمين است و مديران استاني كه علاوه بر كارهاي انجام شده با استفاده از اعتبارات كريمانه دولت و حمايت همه جانبه شخص رئيس جمهور و هيئت دولت بخل آسمان را به كرامت دولت اسلامي، جبران كنند و دراين رهگذر حتي اگر طرح هايي توجيه اقتصادي ندارد، با توجيه عدالت اجتماعي، براي اجرايي شدن آن تلاش كنند. والا اگر كاري نشود، ديگر نمي توان روستايي را كه كم كم درآمدش به صفر مي رسد، قانع كرد كه در روستا بماند! نگوييم، آرد و روغن و... به روستاييان مي دهيم. اينها همه مسكن است و حال آن كه وضعيت روستاهاي ما نياز به عمل جراحي دارد.
مطمئن باشيم، اين حداقل هاي شكم سيركن، شايد پيران را در روستا نگهدارد، اما جوان ترها كه هم خود چشم به فردا دوخته اند وهم فرزندان نيازمند رشد و تعالي و نيز سرمايه دارند، ديگر جاذبه اي در روستاها نمي بينند و اندك داشته هاشان را بر دوش مي كشند و حاشيه نشين شهرها مي شوند و مسئولان خود، بيش از ما به پيامدهاي مهاجرت هاي تعريف نشده و حتي كور و حاشيه نشيني واقفند و نياز به بازگو كردن نيست. حال آن كه اگر صنايع كوچك و طرح هاي زودبازده، متناسب با توان روستاييان كه بر اثر خشكسالي بيكار شده اند، در روستاها مستقر شود، هم از نيروي كار ارزان استفاده و هم خاك روستا را محكم تر خواهد كرد و پاي روستاييان را در اين خاك مستحكم تر! فكر مي كنم اگر نگاهي نو به روستا داشته باشيم، اگر نتوانيم سمت بردارهاي مهاجرت را از شهر به روستا برگردانيم، لااقل از شكل گيري و شدت گرفتن دوباره مهاجرت از روستا جلوگيري كنيم و اين نه با امر و دستور كه با توجيه و اقناع ممكن است و اين مي تواند واقعا" معجزه كند.
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید