پشت پرده ۱۲

102.jpg
  - يک نفر با تعدادي پوستر يک کانديدا در يک شهر خراسان جنوبي دستگير شد. وي مدعي است، قرار بوده است، پوسترها را به ستاد رقيب بفروشد، هر پوستر 10 تومان، پوستر با کارتن 15 تومان.
- به رغم اينکه در بعضي ستادها، به دليل شايعه انصراف، سردرگمي به وجود آمده است، در ستادهاي ديگر شور و هيجان دارد به اوج خود مي‌رسد، مخصوصا اينکه با نظرسنجي‌ها احتمال افتادن انتخابات به مرحله دوم زياد است و همه تلاش مي‌کنند تا نامزد آنها به فينال برسد.
- شايعات پخش شده گاه چنان جالب است که هرکس با اندک شامه سياسي مي‌تواند کذب بودن آن را بفهمد، اما هواداران ستادها با ترويج آن مي‌خواهند در رقيب تزلزل و در طرفداران خود اطمينان ايجاد کنند.
- در برخي ستادهاي رقيب دهان به دهان مي‌چرخد که يکي از مديران ستاد يک نامزد، گفته است، نتيجه نظرسنجي‌ها را به نامزد مربوطه نشان ندهند، چون احتمال انصرافش زياد مي‌شود.
-21 خرداد، در يک شهر خراسان جنوبي، پايان مهلت جمع‌آوري پلاکاردها و اقلام ديگر تبليغاتي بود.
- در بعضي ستادها، علاوه بر تبليغ نامزد مشخص، اقلام تبليغاتي، نامزد همسو هم توزيع مي‌شود.
- گفته مي‌شود، عنقريب، دو نفر از نامزدهاي يک جناح انصراف خواهند داد تا به تمرکز آرا در سبدهاي جناح موصوف کمک کنند.

/ 0 نظر / 99 بازدید