امتداد دست های تو تا خدا می رسد

امتداد دست های تو

تا خدا می رسد

که مدام در قنوت ساختن

به خالق

تسبیح و تهلیل می کنی

از دست های تو

کارگر

جویباری از

عطر،

از عشق

می تراود

جاری می شود

و تا هر کجا

که به نام محمد

آن آخرین

بزرگ ترین

کامل ترین رسول خدا

صلوات می فرستند

عطر

بوسه ای که پیامبر

بر دستانت نشاند

زمین را

و زمان را

و جان را

و جهان را

تا همیشه را بهار می کند

و عرقی که

- به هنگام کار -

پیکرت را هزار چشمه می کند

در کنار خونی می نشیند

که پیکر شهید را

هزار بوسه کرده است

نام تو را

در شمار مجاهدان نوشته اند

در جبهه ای

به وسعت ساختن

به لطافت پرداختن

برای مردمی

که به نماز استقلال

برخاستن را

قامت بسته اند

امتداد دست های تو

تا خدا می رسد

و نماز تلاش تو

بهشت را

به زمین می آورد

کارگر

ای عزیزترین!

تو

نان از عمل خویش می خوری

و حلال ترین لقمه ها

سر سفره ای می آوری که

مهربانی

اهل خانه را

دوران آن نشانده است

نگاه تو

ترجمان عزت است

و کرامت

ای کارگر

ای بنده عزیز خداوند

ای دست هایت بهارآفرین ...

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/02/11 شماره انتشار 17824 /صفحه٢

/ 0 نظر / 3 بازدید