برگ جریمه و احترام قانون

اول:اگر پلیس نبود، تندتر می رفتیم و زودتر می رسیدیم، اما چند بار به گیرشان افتادم و جریمه ام کردند... بعضی جاها کمین می کنند که به عقل جن هم نمی رسد، یک دفعه تابلوشان را حرکت می دهند و آدم را از حرکت باز می دارند و برگه جریمه ...

آقای راننده در جاده انگار داشت خاطرات جریمه شدنش را مرور می کرد و چقدر هم پرخاطره بود!؟! آخر خیلی  جاها را به یاد می آورد و حتی چگونه جریمه شدنش را هم با جزئیات به خاطر سپرده بود، اما نگاه و داوری اش درباره پلیس خصمانه بود، انگار ناراضی بود از این که به دلیل تخلف جریمه اش کرده بودند. می گفت هرچه گفتم، گوش نکردند و جریمه را نوشتند. مثلا من با دوستم کورس گذاشته بودم، این به خود ما مربوط بود اما جریمه ام کردند. یک بار هم یک خودروی دیگر مرا تحریک به کورس گذاشتن کرد باز جریمه شدم. یک بار سرپیچ سبقت گرفتم...

یک بار... یک بار... نه انگار این یک بارها، مثل روزهای پشت سر هم تقویم بود که تمامی نداشت... او همچنان می گفت و از پلیس هم بد می گفت و...

* دوم: پلیس به احترام، جلویش را گرفت. مدارک خواست، مرد هم با احترام مدارکش را داد. پلیس با یادآوری ضرورت بستن کمربند حین حرکت، قبض جریمه را نوشت و با مدارک به آقای راننده تحویل داد. مرد گرم تر از قبل با پلیس دست داد و تشکر کرد و قبض جریمه را داخل کیف پولش گذاشت تا فراموش نکند و در اولین بانک پرداخت کند...

*سوم: از پلیس پرسیدم از صبح تا الان در این خیابان شلوغ چقدر با مردم برخورد داشته اید برای اعمال قانون ها،  گفت زیاد!پرسیدم: برخورد مردم چطور است، مخصوصا وقتی جریمه می شوند؟ گفت: این آقایی را که دیدی اولین نفری بود که با احترام برخورد کرد. خطایش را پذیرفت و به قانون احترام گذاشت. اما بعضی ها هرچه نباید، می گویند تا آنچه باید بگویند ناگفته بماند! متاسفم، بعضی ها نه به ما یا قانون بلکه به خودشان توهین می کنند.بعضی ها هم هزار عذر و بهانه می آورند اما کم اند که ظرفیت پذیرش داشته باشند خب این هم یک نوع نقد است، جریمه انتقاد از رفتار رانندگی نادرست است پس چه خوب است ما که همیشه منتقد دیگران هستیم، اندکی هم نقدپذیر باشیم...

*چهارم: درست می گفت آقای پلیس. اگر انتقادپذیر باشیم و این را از حوزه حرف به ساحت عمل توسعه دهیم هم به قانون بیشتر احترام خواهیم گذاشت و هم درصد خطاهامان کاهش خواهد یافت اما...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1389/10/01 شماره انتشار 17728 /صفحه۶/جامعه

 

/ 0 نظر / 93 بازدید