چهارشنبه سوري

 
خانواده‌ها، مراقب فرزندان جوان و نوجوان خود باشند. نگذارند، آنها به حق‌شکنان «‌شب دلهره» تبديل شوند. بله «‌شب دلهره»‌اين نامي است که بعضي افراد بر شب چهارشنبه آخر سال گذاشته‌اند که قرار بوده است «‌چهارشنبه سوري» باشد، اما ظهور پديده‌هاي ناهنجار، از آن شب خاطرات تلخ رقم‌زده است.
قيمت «شبه شادي»‌هاي گروهي اندک را خيل عظيمي از مردم با دلهره و تشويش و اضطراب مي‌دهند، نمي‌دانم اين چه تفريحي است که باعث سلب آسايش و آرامش توامان از ديگران مي‌شود؟ اين هرچه باشد، اسمش «‌تفريح» نيست، آخر تفريح از ماده «‌فرح» است و هيچ آدمي سالمي از ناراحت کردن ديگران «‌فرح‌ناک» نمي‌شود. نگوئيد يک شب است و هزارشب نمي‌شود که يک لحظه هم آزار و اذيت ديگران روا نيست. نگوئيد آزادي... که در ليبرال‌ترين نظام‌ها و کشورها هم آزادي، يک خط قرمز، به نام قانون و منافع ديگران دارد و آنجا که آزادي وآرامش ديگران سلب مي‌شود به شما اجازه هر کاري را نمي‌دهند حتي اگر ارتکاب آن جرم هم نباشد اما وقتي در کشوري «‌فعل» يا «‌ترک فعلي»، «‌جرم»‌تلقي شود ‌و «‌قانون‌گذار» بدان تصريح کند و برايش مجازات درنظر گيرد ماموران قانون چاره‌اي جز برخورد وفق قانون با مرتکبان آن نخواهند داشت. حالا همانطور که از پليس انتظار است با سرقت و ناامني فيزيکي مقابله کند و از « سلامت جامعه»‌در برابر «متعديان»‌دفاع کند، به اندازه خود انتظار است در برابر «‌آزادي ستيزان» و تهاجم‌کنندگان به« امنيت رواني» جامعه هم از مردم دفاع کند. مقامات قضايي و انتظامي هم به تاکيد گفته‌اند، نسبت به آناني که در شب چهارشنبه‌سوري، به هر نحو باعث سلب آرامش شوند، اعمال قانون خواهند کرد و قانون هم روشن است» يکي از مجازات‌هايش حبس است و زندان، پس حتي اگر به آرامش ديگران فکر نمي‌کنيم به آسايش خودمان بينديشيم که درزندان به کسي خوش نمي‌گذرد.

به نظر، نظارت جدي و سازنده خانواده‌ها مي‌تواند چنان اعمال شود که نوروز، کسي از جمع خانواده، بيرون نماند، تجربه هم نشان داده است که حساسيت و نظارت خانواده از هر نظارتي دقيق‌تر و کارسازتر است. البته اين را هم توجه داشته باشيم که در اين رهگذار بايد از افراط و تفريط روي گرداند و امکان تفريح سالم را براي مردم، مخصوصا" جوانان فراهم کرد و مکان‌هايي را براي گذران اين شب در نظر گرفت تا آناني که مي‌خواهند «‌زردي» خود به « آتش» دهند و«‌سرخي» از آن بستانند، کاري نکنند که «سرخي شرم» بر گونه آنها يا ديگران بنشيند. شب چهارشنبه‌سوري، با رعايت قانون و احترام به ديگران مي‌تواند يکي از زيباترين شبها و سرشار از خاطره‌هاي خوش باشد، چنانکه در يادها بماند، ماهم مي‌توانيم قهرمانان اين خاطرات باشيم در اين ترديد نکنيد. با يقين چهارشنبه‌سوري خوبي داشته باشيد.
بازهم در اين‌باره با هم صحبت خواهيم کرد.

/ 0 نظر / 120 بازدید