سوره نور است حسین


 

" هر نمازی را اذانی است و نماز عشق را اذان، نام حسین (ع) است و عزای حسین و عاشق اند مردمانی که چشم به نام حسین (ع) می گشایند و پرشکوهند گونه هایی که در باران اشک جان می شویند.

" هر قومی را شناسه ای است و شناسنامه ای؛ شناسه ما هم عشق است و شناسنامه همه ما به نام حسین (ع) صادر شده است، فرقی نمی کند کوچک باشی یا بزرگ، حتی زن یا مرد، تمام مردم این حوالی با نام حسین (ع) هویت می یابند، همه با یاد حسین(ع) زندگی می کنند.

" هر کس حسین (ع) را نفهمد کافر است، او حقیقت رسول ا... (ص)  است و جان او نیز هم. «حسین منی و انا من حسین» را رسول ا... (ص)  به حدیث درآورد تا تازه بماند برای همیشه که هر کس حسینی نیست، محمدی هم نیست و هر کس محمدی است، حسینی هم هست پس حتی نسیم اگر به پرچم حسین (ع) نوزد، کافر است. اگر فرات، از لبان حسین، لب ببندد کافر است...

" پرشکوه ترین روضه برای من روضه دو برادری است که پشت به پشت هم داده بودند و جهاد می کردند، حسین، ا... اکبر می گفت و عباس، لااله الا ا... حسین انا ابن محمد المصطفی خواند و عباس با انا ابن علی المرتضی، پاسخ گفت، حسین انا ابن فاطمة الزهرا گفت، تا پاسخی از سوی عباس نیاید هر چند پاسخ این سکوت را بی بی فاطمه با آغوش گشوده به سوی «پسرش» عباس به گاه شهادت داد.

" خیابان های شهر، «شارع عشق» است، شریعه نگاه هایی که در حسرت نگاه عباس می سوزد، گویا به جای هزار فرات، لبان عباس، چشمان عباس و دستان عباس را صدا می کند.

این روزها اگر در خیابان ها قدم بردارید، بیش از همیشه ناله ذوالفقار را خواهید شنید، گویا زمین و زمان می نالد!

یاس می گوید حسین، احساس می گوید حسین

ذوالفقار در حسرت عباس می گوید حسین

" شهادت، یعنی توقف ممنوع؛ یعنی رفتن، یعنی زیبا رفتن و... راستی وقتی صدای حسین علیه السلام به گوش می رسد که هنوز «هل من ناصر ینصرنی» می خواند.

مگر می شود توقف کرد؟ پس در جاده عشق، توقف مطلقا ممنوع است.

" کربلا، یعنی زینب، یعنی شکوه زیبایی، یعنی نهایت زیبایی و چه کسی می تواند این زیبایی را، این شکوه را روایت کند، جز حضرت زینب (س)؟ این صدای اوست که در برابر باطل علی وار حق گویی می کند که «... و ما رایت الاجمیلا»...

" «امیری حسین و نعم الامیر» این رجزی است که یک عاشق در کربلا می خواند، او از خود، نه نامی دارد و نه نشانی، هر چه هست حسین است و آن عاشق خود را با او معرفی می کند، امیر من حسین است و چه نیکو امیری است...

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17169 ، تاریخ انتشار 871011
/ 0 نظر / 95 بازدید