ايران، ديار امام رضا(ع) است

امروز مشهد پايتخت دل هاست، در كنار اين پايتخت، ٣٠ استان ديگر هم رخت پايتختي پوشيده اند در اين روزها با برگزاري جشنواره هاي مولا علي موسي الرضا(ع) گويي هر شهر، نزول اجلال « ولي» را بر تختگاه ولايت در خويش احساس مي كنند و زيبا اين كه آدم ها هم نزول حجت  خدا را بر دل خويش حس مي كردند و هر كدام به رسالت از اين واقعه شگرف گفتن، مبعوث مي شوند.
از شهرها خبر مي رسيد خبرهايي عارفانه كه در جشن هاي عاشقانه از چشم هايي كه مومنانه تر به امام رضا(ع) نگاه مي كردند و نگاه هايي سرشار از معرفت كه عطرنماز در خويش داشت. خبر مي رسيد كه استان ها هرچه در توان داشتند براي برگزاري هرچه پرشكوه تر اين جشنواره به ميدان آوردند تا نشان دهند ميان آن ها و آقا امام رضا(ع) راز عاشقانه اي است كه فقط عاشقان مي توانند ديد، مي توانند خواند، مي توانند گفت و حتي مي توانند شنيد. اين روزها، قصه شهرها شده بود اين بيت شعر كه
هركس به زباني صفت حمد تو گويد
بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه
نمي دانم اين بيت از «خيالي» است يا بيتي از «شيخ بهايي» در تضمين غزل «خيالي» اما اين بيت را در شعر شگرف»، تا كي به تمناي وصال تو يگانه،
اشكم شود از هر مژه چون سيل روانه...»
مي خوانيم، اين مهم نيست، مهم اين است كه مردم هر استان به زبان و هنر و توان پژوهشي و ذوق خويش، به برگزاري اين جشنواره قامت بسته بودند و مهم تر اين كه در اين جشنواره ها سخن از كريمي بود كه به كرامت خويش، هم « كم» ما را مي پذيرد و هم اين « كم» را فراوان مي كند، اين را هم بارها از زبان مردم شنيده ايم كه خطاب به درگاه حضرت رضا عاشقانه مي نالند كه « كم ما و كرم شماست آقا امام رضا»، قصه جشنواره هم اگر چه خيلي ها همه توان خويش را گذاشتند اما « كم ما» بود و « كرم آقا» و حاشا اگر كم پاسخ بگيريم از درگاه امام كه خاك را به نظر كيميا مي كنند و كم از خاك نيستيم، چه سال هاست عشق آقا را فرياد زده ايم و حاشا كه اين فريادها، پاسخي نگيرد...
اينك جشنواره ها به پايان آمد اما جشن ها در آغاز خويش است در جان آدم ها هم غوغايي است از اين جشن ها كه مي خواهند با نام امام رضا بزرگ شوند و بزرگ اند آن هايي كه يا امام رضا را از عمق جان و با معرفت فرياد مي كنند و آن كه چنين نكند، كوچك است حتي اگر هزار سال عمر و هزار در هزار متر قد داشته باشد. اين جا بزرگي را نه به حجم برگه هاي روزگار مي سنجند و نه به حجم آدم ها، بلكه عيار سنج اين جا، معرفت است و شكسته دلي مي خرند و بس و... اهل معرفت اند،
مردم ايران از هر ٣٠ استان، در ايام جشن ولادت امام رضا، تهنيت گوي اين عيد بودند و مبارك باد اين عيد بر جمعه نشين دل هاي عاشق و مبارك باد اين عيد بر همه ايران.
(ص-۶--۱/۹/۸۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید