پله پله می آیی تا پله پله مردمان را بالا ببری

 
پله پله فرود می آیی

و پله پله در قلب مردم بالا می روی

و من یاد اسفار اربعه می افتم

و سومین مرحله

«سفر من الحق الی الخلق بالحق» /و تو را می بینم

بسان عارفی مبعوث شده

که باید مردمان را هم

به بعثت برساند

تا برخیزند به بندگی خدا

و بشکند همه بت ها را

که به هر نام و به هر شکل

کعبه قلب مردم را

در اشغال گرفته اند

باید بشکند بت هایی را

که در هیئت انسان

آدم ها را به بردگی می گیرند

به استبداد

باید بشکند شاه را

و شاهی را، پادشاهی را ...

پله پله فرود می آیی

از هواپیما

و پله پله بالا می بری مردمان را

پله پله تا ملاقات خدا

در «سفر فی الخلق بالحق»...

سیستان و بلوچستان - مورخ شنبه 1392/11/12 شماره انتشار 18613 /صفحه اول/عکس نوشت

/ 0 نظر / 85 بازدید