فردا انتفاضه کلمات در خیابان

هرکس می خواهد خروش غیرت را ببیند، فردا به خیابان بیاید. هرکس می خواهد، دریای به خشم آمده را ببیند، فردا به خیابان بیاید، هرکس می خواهد خشم خدا را در مشت های گره کرده و فریادهای غیرتمندانه مردم ببیند، فردا به خیابان بیاید، آنجا که «غیرتمردم» واژه ها را سنگ می کند برای رجم شیطان صهیونیزم، جایی که «انتفاضه فریاد»، پشتوانه «انتفاضه سنگ» می شود جایی که ...

آری هرکسی می خواهد حضور عاشورا در جان مردم را ببیند، فردا به خیابان ها بیاید که مردمان درس گرفته از مکتب حسینی می آیند تا جهان کفر را به کلام حسین (ع) بنوازند که؛ «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید اما دریغ که آزادگی هم جامه بلندی است که کوتوله ها اگر به توان همه صهیونیست ها هم شوند باز برایشان گشاده است و باید شان گفت، اگر دین ندارید، اگر از حداقل های آزادگی بی بهره اید، لااقل ددان و گرگان تیزدندان را روسفید نکنید، لااقل یک مقدار وجدان داشته باشید، یک سرسوزن معرفت. این چه رسم جنگیدن است. با که دارید می جنگید؟ اگر هدف شما رزمندگان مقاومت و گردان های قسام است، پس چرا جنازه کودکان ردیف می شود و هر ساعت شاهد بر خون غلتیدن یک کودک هستیم، نه تنها نمی داند تفنگ چیست که حتی یک سنگ هم به طرف شما پرتاب نکرده است. او حتی مشت هایش را هم گره نکرده است مرگ بر اسرائیل هم نگفته است اصلا نمی داند اسرائیل این کلمه نحس را چطور می نویسند پس چطور او را می کشید؟ پس چطور تیر و ترکش های شما، در بدن کودکان خردسالی پیدا می شود که  حتی مادر را هم با گریه صدا می زنند؟ آخر این چه جنگی است که کماندوهای غول پیکر، حریفان خود را از میان نوزادان انتخاب می کنند؟

آی صهیونیست ها! اگر دین ندارید، اگر آزاده نیستید، اگر معرفت ندارید، لااقل به اندازه درندگان تامل داشته باشید که چنین بی هوا نمی درند پیکر مردمان را؛ بروید بخوانید، بروید مستندهارا نگاه کنید، کدام حیوان درنده، چنین پنجه در زندگی دیگران می کشد که شما چنین می کنید؟

آی صهیونیست ها! دیگر «همه» دوربین ها دست شما نیست تا خود را «معصوم مظلوم» جلوه دهید، دنیا دارد می بیند دندان های خونی و پنجه های تیزتان را دارد می بیند، پیکرهای قطعه قطعه کودکان را، دارد می بیند و به خشم می آید، بشنو که فریاد مرگ بر اسرائیل از هر سوی جهان دارد بلند می شود و ببین که در ایران، خروش مردم جهان را هم بر سر غیرت می آورد. بشنو که انتفاضه کلمات از ایران آغاز می شود و جهان را پر خواهد کرد، تا آخرین حرف منحوس «ا.س.ر.ا.ئـ.ی.ل» نیز از صفحه زمین و ضمیر مردم پاک شود و آن روز، دور نیست فردا، مردم ما، اصحاب آخرالزمانی امام عشق، یاران خراسانی حق خواهند گفت، آن روز نه دور است و نه دیر که باطل رفتنی است. این را مردم فردا در شهر و روستاهای خراسان فریاد می کنند به بلندترین فریاد؛ مرگ بر اسرائیل!

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1393/05/02 شماره انتشار 18743 /صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 98 بازدید