این سلبریتی های هیجانی!

آدم می ماند با موج هایی که برمی خیزد چه جور مواجه شود؟ یک دفعه می بیند یک حرکت غلط و یک حرام بین شرعی موج آفرینی می کند و بسیاری از آن حرف می زنند. برخی هم باقصد مقابله با آن، به شیوع آن ،دامن می زنند و گاهی برای زدن یک فرد، با بیان رفتار غلط، عملا به « تشییع فاحشه» می پردازند! غافل از اینکه دارند به ضد باور ادعایی خود، کار می کنند! خدا نکند پای یک فرد سیاسی از جناح مقابل درمیان باشد که آن وقت، واویلاست و برخی به قصد قربت، به نشر آن می پردازند و خود را مجاهد جنگ نرم هم می نامند! ببخشید، قصد بازخوانی پرونده ها و پرداختن به پروپگاندای سیاسیون را ندارم اما این روز ها یک کلیپ از یک هنرپیشه دارد گروه به گروه و کانال به کانال می چرخد و عملا به تشییع یک عمل غلط دامن می زند . عملی که چون از یک سلبریتی ، سر زده است ، قبح شکنی و قبح زدایی می شود حال آنکه بسیاری از منتشر کنندگان آن، قطعا قصد مبارزه با این پندار و رفتار نا بهنجار را دارند اما دقت نکرده اند که سلبریتی های دارای شهرت و محبوبیت، کار غلط شان هم گاه در برخی از اذهان، به ویژه نسل نو که آنان را دوست دارد، درست تلقی می شود و این دقیقا جایی است که به نقطه واویلا می رسیم. نسل نو نه تنها در برابر هنرپیشه دوست داشتنی اش، موضع نمی گیرد که موضوع را درست هم می پندارد و به دفاع از آن می پردازد! تعجب نکنید، بروید از کودکان و نو جوانان خود، مستقیم و غیر مستقیم بپرسید تا ببینید نگاه شان به سلبریتی ها چگونه است. باور کنید دنیا و به ویژه بازار که نبض بیدار و هوشیار جامعه است چطور از ظرفیت آنان برای فروش بیشتر محصولات خود استفاده می کند. این نشان می دهد که بسیاری از مردم، از آنان الگوبرداری می کنند حتی اگر عملکردشان اشتباه باشد. من معتقدم بهترین شیوه برخورد با رفتار غلط سلبریتی ها، ندیدن آنان است. پوشاندن کارهای غلط شان از افکار عمومی و چشم حساس جامعه و از سوی دیگر، مو را از ماست رفتار شان کشیدن در جای خود، می تواند این رفتار های غلط را مدیریت کند. بایکوت رسانه ای صاحب نامانی که رفتار ناصواب دارند، به صواب ترین رفتاری است که از اهل رسانه توقع است نه اینکه با پرداخت پرحجم به آنان و رفتارشان عملا به ترویج آن کمک کنیم. این روز ها که باز دسته گل به آب داده اند سلبریتی ها، حواس مان جمع باشد که در زمین آنان بازی نکنیم و مروج رفتار غلط شان نشویم....

 ب / شماره 3460/ سه شنبه 18مهر 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 102 بازدید