خراسان جنوبی گرفتار اقدامات ناتمام!

همه افتخار ما خراسان جنوبی ها همین فرهنگ است. به این مولفه است که در کشور نامبرداریم و تا هر جا سخن به محصولات هر دیار می رسد و داشته هایش، با وجود این که استان بر حاشیه کویر است، اما سرمان را بالا و بالاتر می گیریم و میراث فرهنگی و منابع لایزال انسانی مان را برمی شماریم. حق هم داریم، دیاری که عالمانی پر شأن و شوکت چون حضرات آیات، تهامی، فاضل، آیتی، عارفی، حائری، عبادی و... دارد و در کنارشان بزرگ مردانی دانشمند چون پروفسور گنجی، پروفسور معتمد نژاد، پروفسور بلالی و... را در همین نیم قرن اخیر به جهان اندیشه تقدیم کرده است و ریشه در ساحت اندیشه حکیم نزاری ها و... دارد، باید که به خود ببالد و سر ، فراز کند که سربلندی، بیش از مواهب طبیعی و معادن زیر زمینی، شایسته مناطقی است که منابع انسانی برجسته دارند. اما بالیدن به این نام های بلند با بالندگی و تکاپو و رهپویی باید همراه باشد نه با نالیدن که از عمق جان آدمی بر می آید وقتی اخبار حوزه فرهنگ را رصد می کند و به خواندن هر سطر، آهی جگر سوز از سینه برمی آورد! نه من و شما که اهل این دیاریم ، که اگر غریبه هم این خبرها را بخواند با ما همنوا خواهد شد که این روزگار نه شایسته دیاری است که به روزگاران، مردانی بزرگ پروریده است، بخوانید تا با هم به فریاد برخیزیم؛

- مجتمع فرهنگی بزرگ بیرجند ، بعد از سال ها  فقط 12 درصد پیشرفت را نشان می دهد.
- کتابخانه مرکزی استان و بیرجند که سال ها قبل کلنگ زنی شده اما هنوز در پیچ اول "زمین گیر" شده است! یعنی کار در مرحله  صفر است در همان پیچ اول!
- نگارخانه، آمفی تئاتر و ... که نیاز مبرم برای توسعه فرهنگ است ، وضعیت درستی ندارد!
- ناتمام ماندن مجتمع های فرهنگی هنری ، کتابخانه های شهر و روستاها
- وضعیت "زیر ساخت ها " اگر حالش از "روساخت ها" بدتر نباشد، بهتر هم نیست!
- فکر کنم این سیاهه تکدر آفرین را ادامه ندهیم و به همین سخنی که مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، همین چند روز پیش بر زبان آورد بسنده کنیم که ؛ با تأکید بر این که ظرفیت‌های انسانی عظیمی در این منطقه نهفته است که نباید نادیده گرفته شود، اضافه کرد: ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان ناشناخته است. حجت‌ا... مرادخانی گفت: این استان دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده و انرژی‌هایی نهفته است که باید به فعلیت برسد. بله، باید به فعلیت برسد. برای این و سفید سازی آن سیاهه بلند بالا، همه باید پای کار بیایند که اگر هزارسال هم منتظر دست تنهای ارشاد باشیم، از آن صدایی برنخواهد خاست که به درستی گفته اند که یک دست صدا ندارد! پس باید همه دست ها برای تعالی مردم و توسعه فرهنگی استان، تجدید وضو کنند، همین!

خراسان / شماره : 19673 / چهارشنبه ۱۰ آبان-۱۳۹۶ / صفحه 7/ پرونده روز

 http://khorasannews.com/?nid=19673&pid=7&type=0
/ 0 نظر / 101 بازدید