اربعین است؛ نهضت توابین راه اندازیم

این روزها در آستانه اربعین، عطر کربلا در همه جا پیچیده است. گروهی پای خویش را بال کرده و به سوی آن وادی مقدس در حرکتند. حرکتی که  خلقی را تکان می دهد و زلزله در ارکان یزید اندیشان تکفیری می اندازد. حرکتی که دشمن رکودخواه را نا امید می کند. حرکتی که مثل مباهله می ماند در برابر اصحاب تکفیر که هان این پهنه بیابان و ما و ذکر حجت خدا، حسین و این شما و هرچه که می پندارید و هرچه که در آستین دارید.به میدان آیید اگر خود را حق می دانید. بیایید تا صاحب ثارا... ، حضرت خدا درباره ما و شما قضاوت کند. راهپیمایی اربعین هزار پیام دارد و هزار از قدیم ما را ومراعهدی بوده است با حضرت جانان که تا جان در بدن داریم، هواداران کویش را چو جان خویشتن داریم پس باید در جان خویش کربلا برپا کنیم و خود را به حسین ایمان خویش برسانیم.

 فکر می کنم ما همه باید هرسال در خویش «نهضت توابین» برپا کنیم و به جنگ « امویان و ابن زیاد رفتار بدمان» برویم و در «عین الورده ای» مکرر، هم دشمن اهداف حسین را در خویش بکشیم و هم خود دوباره و چند باره، با شهادت، جان بشوییم و خود را برای اهداف بلند حسینی آماده کنیم که کربلا، تکلیف محتوم همه زمین است و عاشورا، پیشانی نوشت همه روزها. این ما هستیم که باید خود را از حصار لشکر یزید به مولا برسانیم و با احیای امر حضرتش نشان دهیم که آن هل من ناصر آخرین هرگز بر زمین نخواهد ماند و دنیا اگر از یزید هم لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نخواهیم کرد.  در این ساحت اگر کربلا دور باشد و عاشورا دیر، اگر به کربلای 61 هجری نرسیم اما میدان حسینی شدن نزدیک است، بسیار نزدیک.
درست در درون خود ما و جاری در رفتارمان. این جاست که باید نشان دهیم هل من ناصر مولا بی جواب نمانده است. باید نشان دهیم خود را به امام می رسانیم. باید درست تبیین کنیم که مناسک عاشورا، اربعین، عزاداری و ... همه در جان خویش، روح معارفی دارد و این یعنی حسین(ع) پیروز است حتی اگر پست ترین مردمان برای تاختن بر پیکر و شکستن استخوان زخمی سینه اش، اسب های خویش را نعل نو بسته باشند. این جاست که حسین، به مانایی رسیده است حتی اگر میان سر و پیکرش، فاصله ای به اندازه کربلا و شام باشد. اگر ما مومنانه و حسینی رفتار کنیم، کربلا جای دوری نیست اما اگر یزید در دل ما تختگاه زده و ابن زیاد در نگاه مان می دود و شمر در دستان ما حرکت می کند ، همان بهتر که بخوابیم تا آن خوی های باطل هم فرصت تحقق پیدا نکند! حسین(ع) را باید یاری کرد در همیشه زمان. درس اربعین این است و پیام عاشورا نیز هم اگر بشنویم...

خراسان جنوبی / شماره : 2573 /  چهارشنبه ۱۷ آبان-۱۳۹۶/ صفحه 5/ فرهنگ

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19679&pid=5&type=0

/ 0 نظر / 99 بازدید