فاطمه(س) یعنی زندگی

 

فاطمه(س)، یعنی زندگی، یعنی بهترین زندگی. یعنی یک الگوی تام و تمام برای انسانیت، یعنی تجسم همه خوبی ها، یعنی درسی که همواره باید آموخت و بهره روزآمد خود را از آن گرفت. یعنی حدیثی که «هرگز» کهنه نمی شود تکرار نمی پذیرد. فاطمه(س) که سلام خدا بر او باد- کتابی است به رفتار درآمده و انسانی است که لحظه هایش، ترجمان آیات خداست. او را، فاطمه را- سلام ا...علیها- مادر همه خوبی را باید در همه شئون شناخت. بسنده کردن به دو سه ماه آخر حیات نورانی اش- با همه عظمت و بزرگی و اثرگذاری لحظه به لحظه آن- فروکاستن یک حقیقت بزرگ، به یک حقیقت در بازه زمانی مشخص و در یک موضوع مشخص است. حال آن که ما برای زندگی نیازمند همه زوایای شخصیتی بی بی هستیم و در همه مراودات و تعاملات فردی، خانوادگی و اجتماعی- در ساحت های گوناگون از جمله فرهنگ و سیاست و ... نیازمند درس های عملی بی بی هستیم. باید شیوه تعامل ایشان با مولاعلی را در نقش یک همسر بیاموزیم و باید این ذات مقدس را در جایگاه یک مادر ببینیم و باید درس بگیریم از ایشان در کنش و واکنش های اجتماعی، «الجار ثم الدار» بی بی، باید ما را به فرهنگ ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خویش بکشاند. اهدای، افطاری در ۳ شب متوالی به مسکین و یتیم و اسیر باید وظیفه مان را در برابر نیازمندان جامعه، به یاد آورد. «نخواستن»های بی بی، و «مطالبه نکردن ها» از مولا علی(ع) بایدمان درس باشد تا از شریک زندگی مان، چیزی نخواهیم که «نتوانستن» انجام آن، عرق شرم را بر جبین او آورد.آری، ما نیازمند فاطمه(س) هستیم، تا ما را در کلاس درس زندگی بنشاند، و آیات قرآن را، با قرائت نبوی و علوی در ساحت نبوت و ولایت برایمان باز بخواند و ما را، همه ما را به بهتر زندگی کردن رهنمون شود. تا رهیافتگان مکتب او، امروز، «مادری» را به اعتلا برسانند، نقش آفرینی «زن مسلمان» را در برابر جهانیان به بهترین شکل نشان دهند و فرزندانی بپرورند که یا خمینی باشند یا خمینی باور. فرزندانی که هر کدام یک پرچم در اهتزاز باشند برای عظمت دین خدا، مادران و همسرانی که زندگی را بر مدار صدق مدیریت می کنند و از ثمرات تدبیرشان، یک جهان به امن و آسایش و سلام می رسد.زن امروز و مرد امروز، انسان امروز نیازمند بازفهمی حضرت فاطمه(س) است، این فهم تازه انسان را تا نوشوندگی ایمان، تا ارتقا به سطحی بالاتر از معارف و درک آیات قرآن برمی کشد تا نشان دهد همانطور که آیت ا... شهید بهشتی فرمود؛ انسان یک «شدن» مستمر است نه یک «بودن» منجمد، پس بی بی فاطمه(س) را بفهمیم تا به فهم حقیقت بندگی برسیم...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/01/31 شماره انتشار 18666 /صفحه اول و 5/فرهنگی

/ 0 نظر / 116 بازدید