روز آزادگی مبارک!

صدای زنگ گوشی همراه پیغام می دهد، پیامکی تازه آمده است و تو انگشت می فشاری روی کلید برای خواندن و می خوانی، «روز آزادگان مبارک!». به تقویم نگاه می کنی ۲۶ مرداد در چشمت می نشیند و ورق می خورد، ورق می خورد ورق می خورد تا ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ روزی که ایران در آغوش کشیدن فرزندان آزاده خویش را جشن گرفت. روزی که چشم ها خنده باریدند و لب ها با چشم ها همراه شدند. روزی که نوروز شد برای این دیار، روزی که... همین طور خاطرات خوش آن روزها را مرور می کنی و باز لبخندی نقش بر لبانت می شود و آهی از دلت برمی خیزد و بر زبانت جاری می شود که «یادش بخیر آن روزها!» روزهای شرشره و شب های ریسه های روشن، روزهای شور و شیرینی، شب های خاطره و... اما، اما یادت می آید، تو که به اسارت نرفتی تا به درک فیض «آزادگی» رسیده باشی! کارت هم در سازمان ها و نهادهای مرتبط با آزادگان نیست تا به هوای آن خوبان، خوبی، تو را هم نواخته باشد در شمار آن نیک مردان، پس قصه این مبارک باد چیست و رازش کدام است. شماره ارسال کننده پیامک را می گیری که اخوی قصه چیست؟ و می شنوی که مگر شما آزاده نیستی؟ می گویی نه، سعادت نداشتم و باز او می گوید خوب دقت کن تو به تأکید می گویی نه، من در دوران دفاع مقدس پایم به بند عراقی ها نیفتاد، رزمنده بودم اما سعادت آزادگی نداشتم، او این بار با خنده می گوید باز هم دقت کن! سرگردانی ات را که می بیند، می پرسد، چند سال داری؟ پس از شنیدن، تقویم هایی که به آخر رسانده ای می گوید: این تعداد ماه رمضان را پشت سر گذاشته ای و به آزادی از مکر شیطان رسیده ای و این خود آزادی بزرگی است و اصلاً «آزادگی اکبر» است و زود بحث را گره می زند به جهاد اکبر و جهاد اصغر و این کلام پیامبر بزرگوار(ص) که به مجاهدان بازآمده از غزوه ای بزرگ فرمود: علیکم بالجهاد الاکبر و در برابر پرسش مجاهدان که ما از جنگی بزرگ بازمی گردیم و مگر جهادی بزرگ تر از این هم هست و پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: جهاد با نفس و خودسازی... رمضان هم از عبادت های انسان ساز و ریا ستیزی است که فقط برای خداست، شاید کسی برای خودنمایی نماز بخواند، اما روزه نمی گیرد. پس روزه داری عبادتی خالص است و ادای این واجب آزادگی آور هم هست. پس روز آزادگان بر شما مبارک!... صحبت ها با این دوست به پایان می رسد و تأمل در گفته هایش آغاز می شود، دلت می خواهد، حقیقتاً به درک آزادگی برسی و اگر حسرت آزادگی در جهاد اصغر - که البته آن نیز با جهاد اکبر همراه بود - بر دلت مانده در جبهه جهاد اکبر چنان تلاش کنی تا به فیض آزادگی برسی. این دعایت می شود برای همه، همه بندگان خدا که به این فیض برسند و خوب می دانی اگر این فیض کام مردمان را شیرین کند، شیرین کامی هم سهم همه مردم و حتی همه جهان می شود که به آزادگی رسیده درگاه حضرت حق دیگر به بردگی شیطان نمی رود تا بزهکاری و گناه و جرم و جنایت زمین و زمان را آلوده کند. پس برای اصلاح خویش اولین قرار را روی تقویم رومیزی می نویسی و دستانت راهی آسمان می شود تا آمین گوی لب هایت باشد که برای آزادی و آزادگی همه انسان ها دعا می خواند...

خراسان - مورخ یکشنبه 1392/05/27 شماره انتشار 18479 /صفحه ۱۶/بدون موضوع

/ 0 نظر / 100 بازدید