صدای بلند، اقتدار نمی آورد

زندگی با فرهنگ زیبا می شود و حتی بالاتر؛ فرهنگ اگر نباشد، زندگی نیست. بلبشو بازاری است که زیستن هم در آن دشوار می شود و نفس کشیدن هم اما فرهنگ می تواند همه گره های بسته را باز کند. می تواند راه های بن بست را هم به جاده برساند. می تواند خیلی کارها بکند، یعنی می توانیم خیلی کارها بکنیم اگر بر مدار اندیشه حرکت کنیم. برای این هم باید بایستگی های فرهنگی را بدانیم . مثلا حواس مان باشد به اینکه؛

فرهنگ یعنی: به جای قدرت صدا، قدرتِ کلاممان را بالاتر ببریم. آن هم نه به معنای قدرت تخریب بلکه اقتدار منطق مان را بالا ببریم تا در مواجهه با چالش ها و مباحثات، هر کس فکرش بر اساس انصاف تنظیم شده باشد، حق را به ما بدهد. چیزی که امروز بیشتر با آن مواجهیم، صدای بلند است و هر کس می کوشد با صدای بلند تر، خود را اثبات کند. نتیجه چنین روشی همین است که می بینیم؛ آمار پرونده های دعوا و نزاع و ضرب وشتم دارد از مواد مخدر پیشی می گیرد! خب روشن است که در نبود منطق و انصاف، آنچه حکم می شود برای معرفی غالب و مغلوب، مشت است و لگد. نتیجه هم ناآرامی در افزایش است برای جامعه حال آنکه اگر کلمات در چینش منطقی خود دارای قدرت شوند، ماجرا جور دیگری رقم می خورد و به جای خط اخم در پیشانی مردمان، خط خنده بر لبانشان به زیبایی خواهد نشست و آرامش به جای استرس تکیه خواهد زد.

فرهنگ یعنی: القاب ناپسند گذاشتن برای دوست، نشان صمیمیت نیست بلکه باید به لقب های زیبا، ناپسند ها را از زبان و ذهن دیگران هم پاک کرد. دوستی باید بزرگی آفرین باشد. باید شکوه آفرین باشد. این دستور آسمانی قرآن است که مومنان را به القاب پیشین نخوانید . یعنی کسی را جوری صدا نزنید و نخوانید که ناخوش داشته باشد.

فرهنگ یعنی: هر کتاب یک تجربه است، تجربه‌هایمان را به اشتراک بگذاریم . اما قبل از این باید برای کتاب نخواندن مان راه چاره پیدا کنیم. این خیلی بد است که سرانه کتاب خوانی مان به دقایقی در اندازه انگشتان یک دست برسد. با این کتاب خوانی چطور توقع داریم که زندگی ما در نبود کتاب، حساب داشته باشد؟ کتاب است که آدم را به سر خط حساب می آورد. زندگی که در مدار حساب قرار گرفت، به سمت سامان خواهد رفت اما امان از زندگی بی حساب که همه چیز را در هم می ریزدو مهم تر از آن، آن دنیای آدم را هم با مشکل مواجه می کند حال آنکه اگر اهل مطالعه باشیم شاهد طلوع انوار حقیقت در جان مان خواهیم بود که ما را از ولایت شیطان که تاریکخانه اشباح است به منطقه ولایت الله خواهد برد که نو علی نور است......

ب / شماره 3584 / دوشنبه 21 اسفند 1396/ صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 112 بازدید