ارتش و قوت اعجاز فدائیان وطن

برخی نهادها هستند که به نماد هم تبدیل شده اند. مثل همین ارتش جمهوری اسلامی که به اقتدار و گره گشایی و مردم داری به نماد ملی و امداد بدل شده است به گونه ای که هر جا سخن از قوه یاری رسان به میان می آید، نام ارتش در ذهن نقش می بندد. باور مردم هم به این نهاد و نماد، چنان وثیق است که جز به تکریم نمی توان نگریست. اعتماد به ارتش نیز از مقوله هایی است که تصورش به تصدیق می انجامد. نتیجه این صدق اعتماد را هم در دفاع مقدس دیده ایم و هم در فراز و فرود حوادث طبیعی از زلزله کرمانشاه تا سیل اخیر که بیشتر مناطق کشور را گرفتار کرد. نگاه مردم به قامت رشید ارتشیان بینا شد و در اوج ناامیدی، امیدی تازه یافت و خود را پشت برج و بارویی امن، احساس کرد. ارتشی چنین با آن رفتار پرکرامت، قطعا سزامند این تعریف بلند رهبر انقلاب است که فرمودند، ارتش، کلمه طیبه است. این نه تعارف، که تعریف دقیق و قرآنی حضرت آیت ا… خامنه ای(مدظله)، از قوه قاهره نظام است. در کتاب خدا و لابه لای آیات الهی هم کلمه “طیبه” به “شجره طیبه” مانند شده است که اصل آن ثابت و فرع آن، در آسمان است. ارتش هم اصلش ثابت و ریشه در باور به دین و وطن دارد و سرشاخه هایش در کشاکش دهر، پنجه اقتدار لشکر خداست.

سرشاخه هایی که گاه می شکند اما می شکفد به شهادت و از نقطه شکوفا، ده ها شاخه می روید. شاخه هایی که در جنگ یا حوادث، یاریگر نجیب ملت و حصن حصین مملکت اند. یادمان هرگز نخواهد رفت که در جنگ و دفاع از تمامیت ارضی و البته عرض و آبروی ملی و انقلابی، ارتشیان سنگِ تمام گذاشتند و بسیاری از غیر ممکن ها را به چنان امکانی تبدیل کردند که بسیاری هم متوجه نشدند که با قوه اعجاز فرزندان غیرتمند وطن است که ایستاده ایم والا در محاسبه مادی و در نظر گرفتن توان رزم و لجستیک و برخورداری از تسلیحات جنگی، اگر نه همان روز ها که همان ماه های اول جنگ باید کار را تمام شده می دیدیم و دست ، به تسلیم بالا می بردیم اما ما دست ها را بالا بردیم نه برای تسلیم بلکه برای کوبیدن سیلی به گونه دشمنی که مستظهر به حمایت شرق و غرب آمده بود چند روزه کار ما را تمام کند. ما، اما ایستادیم.

سپاه، خیلی زود قد کشید و ارتشی ها پیش و بیش از آنچه دشمن محاسبه کرده بود، به رزم برخاستند و با نوآوری و ابتکار و آماده به رزم نگهداشتن پرنده ها و حداکثر استفاده گرفتن از تجهیزات و ابداع روش ها، سر دشمن را چنان به سنگ کوبیدند که دریافت، بیشه را خالی از شیر پنداشته بود و حال در مقابل خود می دید که شیران، صف در صف، به مقابله می آیند و همین، دشمن را شکست و نقش ارتش در شکست دشمن، بسیار پر رنگ، کارآمد و عملیاتی بود. این سابقه به اضافه نقش آفرینی ارتش در امداد رسانی های حوادث طبیعی، ما را به نگاه ژرف رهبر انقلاب به ارتش، ایمانی مضاعف می دهد تا بیشتر ایمان بیاوریم به این کلمه طیبه. کلمه ای که شرح مردانی است که خود، از مطهرات نیز شدند در پاکسازی خاک وطن از لوث بیگانه.


ب / شماره 3885 / پنج شنبه 29 فروردین 1398 / صفحه اول و 3 / 

http://www.birjandtoday.ir/?p=72547


/ 0 نظر / 19 بازدید