شهروندِ مسئول، غر نمی زند، عمل می کند!

غر می زنند و ایضا می زنیم که فلان جا خراب است و فلان منطقه بهمان است و فلان موضوع به چه مشکلاتی خورده است و... غر می زنیم و غر می زنیم و از عالم و آدم هم طلبکاریم و فکر می کنیم خیلی شهروندان خوبی هستیم و خیلی دقیق که مثلا کمبودها و مصائب به چشم ما می آید اما .... اما آیا وظیفه اجتماعی یک مومن و تکلیف زیستی یک شهروند همین است؟ خود ما چه نقشی در پدید آمدن مشکلات داریم، حواس مان هست؟ در رفع مشکلات و موانع چه نقشی می توانیم ایفا کنیم، از خود پرسیده ایم آیا؟ نه، فقط غر می زنیم و دیگر هیچ حال آنکه شهروند ، باید برای شهر و محیط زندگی اش، هم مسئول باشد و هم موثر. هم حساس باشد و هم کارآمد. اگر چنین شدیم و شدند دیگران آن وقت جامعه ای خواهیم داشت که نیاز به غر زدن نباشد بلکه شهر به آرامشگاه بزرگ برای زندگی بهتر تبدیل شود. برای تحقق شهری چنین که در آرزه ها به دنبال آنیم باید به نکاتی چند توجه کنیم و به عمل درآوریم آن را از جمله؛

1-از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشیم و هم مطالبات مان را متناسب با شرایط طرح کنیم و با آگاهی بخشی نگذاریم مطالبات مردمی انباشت شود بلکه سعی کنیم مردم هم مطالبات خود را به اندازه نیاز های خود تنظیم کنند تا در تحقق آن با مشکلات کلان مواجه نشویم.


۲- در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملّی و محلّی مشارکت فعال داشته باشیم و هم در رفع مشکلات و تنگناها بکوشیم.

۳- در قبال وظایف و نقش‌های تفویض شده مسوولیت پذیر باشیم. این خیلی بد است که برخی افراد در جایگاه مسئول می نشینند اما ایفای مسئولیت نمی کنند. این خیلی بد است که برخی افرادِ موظف، بار خود را روی دوش دیگران بگذارند یا بر زمین نهند تا دیگران به اجبار آن را بردارند. شهروندِ خوب، شهروندی است که با انجام وظیفه، تاثیر خویش را نشان می دهد.

۴- نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشیم. اگر همه ما نسبت به یکدیگر، حسی چنین داشته باشیم و در عمل هم بدان التزام داشته باشیم، شاهد تحقق فرهنگ ارزشمند "ایثار" خواهیم بود که بسیاری از گره ها را باز می کند.

۵- رفتار و عملکرد مان مبتنی بر اصول اخلاقی باشد. هیچگاه مرز های اخلاق را زیر پا نگذاریم تا دیگر افراد هم با ما بر مدار اخلاق تعامل کنند.

۶- نسبت به تکالیف افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند و نیز وظیفه قانونی خود مان در برابر آنان آگاهی داشته باشیم.

۷- توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده‌ها را دارا باشیم.

۸- توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را در خویش افزایش دهیم.

۹ – درباره حکومت و دولت خود و تکالیف قانونی و توان و ظرفیت های موجود آن آگاهی و دانش کافی داشته باشیم.

۱۰ – حس وطن دوستی را با کار بیشتر و بهتر برای اعتلای کشور نشان دهیم.

۱۱ – نسبت به مسئولیت‌های خاص پذیرش و شوق انجام داشته باشیم.

۱۲- از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشیم.

۱۳- برای وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشیم.

علاوه بر این هم نکاتی کلیدی هست که باید یک شهروند آن را بداند که در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت. امید وراریم برای شهر و کشور خود شهروندی موثر و سربازی فداکار و دانا باشیم. ان شاالله


ب / شماره 3572 / دوشنبه 07 اسفند 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 99 بازدید